فایل ورد تغييرات جمعيت شته سبز پنبه (Aphis gossypii Glover) و دشمنان طبيعي آن در مزارع پنبه سمپاشي شده و بدون سمپاشي درمنطقه گرگان

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرات جمعيت شته سبز پنبه (Aphis gossypii Glover) و دشمنان طبيعي آن در مزارع پنبه سمپاشي شده و بدون سمپاشي درمنطقه گرگان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرات جمعيت شته سبز پنبه (Aphis gossypii Glover) و دشمنان طبيعي آن در مزارع پنبه سمپاشي شده و بدون سمپاشي درمنطقه گرگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرات جمعيت شته سبز پنبه (Aphis gossypii Glover) و دشمنان طبيعي آن در مزارع پنبه سمپاشي شده و بدون سمپاشي درمنطقه گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرات جمعيت شته سبز پنبه (Aphis gossypii Glover) و دشمنان طبيعي آن در مزارع پنبه سمپاشي شده و بدون سمپاشي درمنطقه گرگان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :25

شته سبز پنبه (Aphis gossypii Glover) یكی از آفات مهم پنبه در منطقه گرگان می باشد. طی سال های 1381 و 1382 در دو مزرعه سمپاشی شده و بدون سمپاشی شده و بدون سمپاشی در منطقه گرگان، تغییرات جمعیت شته سبز پنبه و دشمنان طبیعی آن مورد بررسی قرار گرفت. میزان همبستگی تغییرات جمعیت شته با جمعیت دشمنان طبیعی و شرایط محیطی در طول فصل زراعی و واكنش دشمنان طبیعی به جمعیت شته روی بوته های پنبه در تاریخ های مختلف نمونه برداری به كمك ضریب های همبستگی پیرسن مورد ارزیابی قرار گرفت. دو تا سه هفته بعد از كاشت (اواخر خرداد) اولین كلنی های شته روی بوته های پنبه ظاهر شدند. در طول ماه های تیر و مرداد جمعیت شته به آرامی افزایش یافته و در اواسط شهریور به حداكثر مقدار خود رسید. الگوی تغییرات جمعیت اغلب دشمنان طبیعی مشابه شته بود. همبستگی معنی داری بین میانگین جمعیت شته، دشمنان طبیعی و برخی عوامل محیطی وجود داشت. میزان این همبستگی به زمان، گونه و مرحله رشدی دشمن طبیعی و شرایط مزرعه از نظر سمپاشی بستگی داشت. از بین عوامل زنده كفشدوزك ها، بالتوری ها و مگس های خانواده Syrphidae و از بین عوامل غیرزنده درجه حرارت، طول ساعات آفتابی روزانه و سرعت باد بیشترین همبستگی را با جمعیت شته از خود نشان دادند. دشمنان طبیعی و عوامل نامساعد محیطی قادر بودند در مدت طولانی از سال جمعیت شته را در تراكم های پایین نگه داشته و از طغیان آن جلوگیری نمایند. لذا توصیه می شود در انتخاب نوع سم و تاریخ سمپاشی علیه شته دقت شود و از سموم كم خطر برای دشمنان طبیعی و فقط در تراكم های خسارتزای شته استفاده گردد.
كلید واژه: Aphis gossypii، Gossypium hirsutum، تغییرات جمعیت و دشمنان طبیعی

توضیحات بیشتر