فایل ورد بررسي پويايي بانك بذر و جمعيت علف هاي هرز در مزارع ذرت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي پويايي بانك بذر و جمعيت علف هاي هرز در مزارع ذرت دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي پويايي بانك بذر و جمعيت علف هاي هرز در مزارع ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي پويايي بانك بذر و جمعيت علف هاي هرز در مزارع ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي پويايي بانك بذر و جمعيت علف هاي هرز در مزارع ذرت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :22

پویایی بانك بذر شامل تغییرات كمی و كیفی بانك در طول زمان می باشد. در این بررسی پویایی بانك بذر و روابط بانك بذر و فلور علف های هرز در طول فصل كشت، در سه مزرعه ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. در هر سه مزرعه مورد مطالعه روند تغییرات تراكم بانك بذر از ابتدا تا انتهای فصل سیر نزولی را طی نمود و در اواسط فصل، به دلیل جوانه زنی تعداد زیادی از بذرها، به حداقل مقدار خود رسید. كنترل شیمیایی در این مرحله، بذردهی عده فراوانی از علف های هرز جوانه زده را مختل كرده و از بازگشت مجدد بذرهای به بانك بذر جلوگیری نمود و تا حد زیادی باعث كاهش جمعیت علف های هرز و تخلیه بانك بذر گردید. شخم با گاوآهن برگردان دار پس از برداشت محصول و برای كشت سال بعد، ضمن اینكه با دفن بذرهای موجود در سطح خاك، سبب كاهش تراكم بذر در بانك بذر لایه های سطحی خاك گردید، فرصتی برای بروز گونه هایی را فراهم كرد كه به دلیل قرار گرفتن در عمق خاك، مجالی برای ظهور نیافته بودند. شاخص تشابه 92 درصد و ضریب همبستگی معنی دار بین بانك بذر ابتدای فصل و فلور علف های هرز در طول فصل زراعی بیانگر وجود همبستگی مثبت بین این دو بود. گونه های موجود در فلور مزرعه نیز از تركیب گونه ای بانك بذر تبعیت كردند. نتایج نشان داد كه با افزایش تعداد بذر در واحد سطح، جمعیت گیاهچه های علف هرز نیز در واحد سطح افزایش می یابد. علاوه بر آن، با مطالعه روند تغییرات بانك بذر و فلور علف های هرز در طول فصل و روابط بین آن ها می توان به الگوی مناسبی در جهت پیش بینی تركیب و تراكم گونه ای علف های هرز در مزرعه دست یافت و بهترین زمان و مناسب ترین روش را جهت اعمال مدیریت صحیح به سمت كاهش تراكم بذرهای موجود در بانك بذر علف های هرز برگزید.
كلید واژه: پویایی بانك بذر، جمعیت علف های هرز، مزارع ذرت

توضیحات بیشتر