فایل ورد تاثير روش هاي مختلف هرس درختان انجير بر روي جمعيت كنه اريوفيد انجير Eriophyes ficus در منطقه ساوه

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير روش هاي مختلف هرس درختان انجير بر روي جمعيت كنه اريوفيد انجير Eriophyes ficus در منطقه ساوه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير روش هاي مختلف هرس درختان انجير بر روي جمعيت كنه اريوفيد انجير Eriophyes ficus در منطقه ساوه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير روش هاي مختلف هرس درختان انجير بر روي جمعيت كنه اريوفيد انجير Eriophyes ficus در منطقه ساوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير روش هاي مختلف هرس درختان انجير بر روي جمعيت كنه اريوفيد انجير Eriophyes ficus در منطقه ساوه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :14

مبارزه با كنه های گیاهی نیاز به استفاده از روش های كم خطر و پایدار دارد. كنه اریوفید انجیرEriophyes ficus)) (ناقل بیماری ویروسی موزاییك انجیر) از آفات مهم این میزبان در ایران و جهان است. تاثیر شش نوع روش هرس یك، دو، سه، چهار تنه، بادبزنی و محلی درختان انجیر سه ساله بر جمعیت كنه اریوفید انجیر در سال های 1379 و 1380 در منطقه ساوه مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آماری به صورت بلوك های تصادفی با چهار تكرار و هر تكرار شامل یك درخت انجیر انتخاب و از هر درخت سه برگ به طور تصادفی جدا و در كیسه پلاستیكی جمع آوری شدند. شمارش جمعیت مراحل فعال كنه اریوفید (غیر از تخم كنه) با استفاده از كادر یك سانتی متر مربعی شیشه ای و با قرار دادن آن در چهار قسمت سطح زیرین برگ (طرفین میانی رگبرگ، بالا، پایین برگ) و توسط میكروسكوپ تشریحی انجام گرفت. دوره نمونه برداری از اول اردیبهشت تا پایان آبان ماه به فاصله هر پانزده روز در هر سال بود. میانگین داده های جمع آوری شده از جمعیت كنه اریوفید در روش های مختلف هرس توسط نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و تیمارها توسط آزمون چند دامنه ای دانكن گروه بندی و مقایسه شدند.نتایج میانگین داده ها در روش های مختلف هرس از نظر آماری در سطح یك درصد معنی دار شدند. بیشترین میانگین كنه در سال نخست در هرس های دو تنه 42.24 كنه و سه تنه 40.06 كنه و در سال دوم برای چهار تنه 56.47 كنه و محلی 53.9 كنه به دست آمد. تجزیه مركب دو ساله نشان داد هرس یك تنه با تعداد 32.57 كنه معرف بیشترین و هرس های دو تنه، چهار تنه و محلی به ترتیب با تعداد 44.2، 41.96 و 41.94 كنه معرف كمترین تاثیر بر جمعیت كنه اریوفید انجیر هستند. از میان نوبت های نمونه برداری، حداكثر میانگین جمعیت با تعداد 100.56 كنه در نیمه دوم تیرماه و در رابطه با افزایش حرارت مشاهده گردید. شروع زمستان گذ رانی كنه اریوفید با كاهش درجه حرارت و طول روز و از اواخر شهریور تا آبان ماه ملاحظه شد.
كلید واژه: فراوانی جمعیت، كنه اریوفید، روش های هرس، انجیر آبی، ساوه

توضیحات بیشتر