فایل ورد سطح سلنيوم سرم زنان مبتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به انستيتو كانسر در سال 1383 و مقايسه آن با افراد سالم

لینک دانلود

 فایل ورد سطح سلنيوم سرم زنان مبتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به انستيتو كانسر در سال 1383 و مقايسه آن با افراد سالم دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سطح سلنيوم سرم زنان مبتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به انستيتو كانسر در سال 1383 و مقايسه آن با افراد سالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سطح سلنيوم سرم زنان مبتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به انستيتو كانسر در سال 1383 و مقايسه آن با افراد سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سطح سلنيوم سرم زنان مبتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به انستيتو كانسر در سال 1383 و مقايسه آن با افراد سالم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :8

مقدمه: سرطان پستان مهمترین سرطان كشنده درخانم ها بوده، میانگین سنی آن در كشور ما 48 سال است كه از میانگین سن سرطان پستان در كشورهای پیشرفته بسیار پایین تر می باشد. از طرفی سلنیوم (Selenium) می تواند به طرق مختلف از جمله به وسیله افزایش پاسخ ایمنی، حمایت سلول در برابر اكسیداسیون رادیكال های آزاد یا با كاهش ایجاد متابولیت های سرطان زا، از ایجاد سرطان جلوگیری كند. شیوع بالای سرطان پستان در زنان و میانگین سنی پایین تر آن دركشور ما، این بیماری را حایز اهمیت تر می كند. مطالعات مختلف نقش مفید سلنیوم سرم را در جلوگیری از ایجاد سرطان نشان می دهند و دیر زمانی است كه سلنیوم در كشورهای پیشرفته به عنوان مكمل مفید غذایی استفاده می شود. از آنجا که در نقاط مختلف، مطالعات متفاوتی در مورد سطح سلنیوم در بیماران سرطانی انجام شده است، ما نیز تصمیم گرفتیم به بررسی سطح سلنیوم در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان بپردازیم. ازطرفی دیگر در یك مطالعه مورد- شاهد، میزان سلنیوم خون افراد مبتلا به سرطان پستان را با گروه شاهد مقایسه كنیم وهمچنین بین گروه های سنی (بالاتر از 48 سال و زیر 48 سال) مقایسه ای انجام دهیم.روش بررسی: 45 نفرافراد زیر 48 سال مبتلا به سرطان پستان را كه هیچ درمانی برای تومورشان انجام نشده و33 نفرافراد بالای 48 سال مبتلا به بیماری كه آنها نیز درمان نشده بودند را به عنوان گروه مورد و46 نفرافراد سالمی كه از نظرسن و مکان زندگی با مبتلایان جور شده بودند را به عنوان گروه شاهد انتخاب نمودیم؛ بدین نحو كه از گروه شاهد، 23 نفر بالای 48 سال و 23 نفر زیر48 سال سن داشتند. بعد از جمع آوری نمونه خون و آماده سازی آنها، غلظت سلنیوم به روش جذب اتمی (Atomic absorption) اندازه گیری شد. اطلاعات مربوط به نوع بافت شناسی، درجه و مرحله تومور، مصرف سیگار و فاکتورهای ایمونوهیستوشیمی Imunohystochemistry (IHC) نیز جمع آوری شد.نتایج: متوسط سطح سلنیوم سرم 87 نفر زن مبتلا به سرطان پستان mg/l 20/161 با انحراف معیار mg/l 27/46 و متوسط سطح سلنیوم سرم 46 زن گروه شاهد mg/l 71/187 با انحراف معیار mg/l 75/48 می باشد كه تفاوت آماری معنی داری است(P=0.001). متوسط میزان سلنیوم در زنان مبتلا به سرطان كوچكتر از 48سال، mg/l35/169 با انحراف معیار mg/l 34/47 و متوسط میزان سلنیوم سرم در زنان مبتلا به سرطان مسن تر از 48سال mg/l 39/155 با انحراف معیار mg/l 68/46 كه از سه گروه دیگر كمتر بود. تفاوت سطح سلنیوم سرم بین گروه مورد و شاهد، در زنان مسن تر بیشتربود(0.007 P=) در حالی كه زنان جوان تر از 48سال تفاوت معنی داری نداشتند(P=0.23). نتیجه گیری: ممكن است تجویز سلنیوم به عنوان مكمل غذایی و به ویژه در سنین بالاتر، نقش محافظتی در مقابل ابتلا به سرطان پستان داشته باشد.
كلید واژه: سلنیوم، سرطان پستان

توضیحات بیشتر