فایل ورد اثرات آنتاگونيستي گونه هاي Trichoderma روي قارچ Phytophthora capsici، عامل پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات آنتاگونيستي گونه هاي Trichoderma روي قارچ Phytophthora capsici، عامل پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات آنتاگونيستي گونه هاي Trichoderma روي قارچ Phytophthora capsici، عامل پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات آنتاگونيستي گونه هاي Trichoderma روي قارچ Phytophthora capsici، عامل پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات آنتاگونيستي گونه هاي Trichoderma روي قارچ Phytophthora capsici، عامل پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :24

در این بررسی اثر 24 جدایه از جنس Trichoderma روی قارچ Phytophthora capsici عامل بوته میری فیتوفتورایی فلفل آزمایش شد. از این تعداد 12 جدایه از مزارع فلفل كرج و ورامین جداسازی گردید و 12 جدایه دیگر از موسسات تحقیقاتی دریافت شد. با استفاده از روش كشت متقابل (Dual culture) پنج جدایه موثر بر علیه قارچ P.capsici انتخاب شد. در مشاهدات ماكروسكوپی تقابل مستقیم جدایه های تریكودرما علیه قارچ P.capsici مشخص شد كه كلیه جدایه های آنتاگونیست بعد از متوقف نمودن رشد بیمارگر شروع به پیشروی، استقرار اسپورزایی روی میسلیوم آن نمودند. زمان كلنیزاسیون جدایه ها متفاوت بود و سه جدایه T.v3, T.v5, T.v12 سرعت كلنیزاسیون بیشتری نسبت به دو جدایه دیگر داشتند. جدایه T.k19 در درجه دوم و جدایه T.h2 سرعت پیشروی، كلنیزاسیون و اسپورزایی كمتری نسبت به سایرین داشت. بررسی میكروسكوپی ناحیه تقابل جدایه های آنتاگونیست و قارچ بیمارگر نشان داد كه، ریسه های جدایه های آنتاگونیست با تماس به موازات ریسه های قارچ بیمارگر رشد كرده، با گذشت زمان این تماس های ریسه افزایش می یافت و در نهایت باعث تخریب میسلیوم های قارچ شدند. تركیبات فرار كلیه جدایه های مورد آزمایش از رشد میسلیومی قارچ بیمارگر جلوگیری به عمل آوردند و تاثیر جدایه T.v5 بیشتر از سایر جدایه ها بوده كه از رشد بیمارگر به میزان 100 درصد ممانعت كرد. ترشحات مایع خارج سلولی T.v12, T.v5, T.h2, T.v3 و T.k19 در غلظت 25 درصد به ترتیب دارای 100، 83.3، 72، 65.4 و 60.7 درصد اثرات بازدارندگی بودند. در شرایط گلخانه كاربرد مایه تلقیح (سبوس گندم) جدایه های T.v12, T.v5, T.v5, T.h2, T.v3 و T.k19 به ترتیب 15، 30، 40، 30 و 20 درصد باعث كاهش بوته میری فلفل گردید.
كلید واژه: فلفل، كنترل بیولوژیكی، گونه های تریكودرما، Phytophthora capsici

توضیحات بیشتر