فایل ورد مقايسه کارآيي مسواك طبيعي (Salvadora Persica) با مسواکهاي معمول در پيشگيري از پوسيدگي دندان

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه کارآيي مسواك طبيعي (Salvadora Persica) با مسواکهاي معمول در پيشگيري از پوسيدگي دندان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه کارآيي مسواك طبيعي (Salvadora Persica) با مسواکهاي معمول در پيشگيري از پوسيدگي دندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه کارآيي مسواك طبيعي (Salvadora Persica) با مسواکهاي معمول در پيشگيري از پوسيدگي دندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه کارآيي مسواك طبيعي (Salvadora Persica) با مسواکهاي معمول در پيشگيري از پوسيدگي دندان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :10

مقدمه: علیرغم اینکه روز به روز وضعیت بهداشت دهان و دندان در جهان رو به بهبود است به عکس پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه بیشتر می گردد. گیاه مسواک که اولین بار توسط حضرت محمد(ص) جهت تمیز کردن، استحکام و جلوگیری از پوسیدگی دندان توصیه شده بیش از 1400 سال است که در بسیاری از کشورها مورد مصرف می باشد و اثرات شگفت انگیزی از مسواک کشف شده که به طور فاحش در جلوگیری از پوسیدگی دندان و بیماریهای دهان موثر بوده است. با توجه به اینکه مراقبت از دندان ها امری مهم و هر دو جنبه پیشگیری و درمان می تواند در سلامتی انسان کمک موثری کند لذا بر آن شدیم که اثر مسواک طبیعی را در پیشگیری از پوسیدگی بررسی و با مسواک مصنوعی و خمیردندان مقایسه کنیم. روش بررسی: این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش کارآزمایی بالینی (Clinical trial) بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر یزد در سال تحصیلی 1381-1380 انجام شد. 12 دبیرستان به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند تعداد 380 دانش آموز سال دوم دبیرستان (190 نفر گروه آزمایشی و 190 نفر گروه کنترل) تمام دندان های فرد مورد و شاهد بررسی و معاینه شده و تعداد دندان های پوسیده پر شده کشیده شده در شروع مطالعه تعیین و در پرسشنامه مخصوص ثبت می شد شاخص DMFT و درجه پوسیدگی نیز تعیین می گردید. سپس به گروه آزمایش چوب مسواک و به هر دو گروه آموزش های لازم داده شد. پس از یکسال معاینات تکرار و در پرسشنامه همان فرد ثبت می گردید و برای مقایسه از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه « c2 و Paired t-test و آنالیز دو متغیره استفاده شد. نتایج: دفعات مسواك زدن و وضعیت دندان ها در دو گروه، در ابتدای مطالعه تفاوتی نداشت. (p=0.162) در وضعیت دندان ها از نظر تعداد دندان های پر شده، پوسیده و کشیده شده (DMF) قبل از مطالعه در دو گروه آزمایش و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p=0.147). ولی پس از مطالعه DMF در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه آزمایش شده بود (p=0.0001). از طرفی تفاوت DMF قبل و بعد از مطالعه در هر دو گروه با Paired-t test آزمون گردید و در هر دو گروه DMF در طی یک سال افزایش داشت (p=0.0001). در گروه آزمایشی در طی یک سال 23/0 و در گروه شاهد در همین مدت 24/2 افزایش یافت که تقریبا 10 برابر گروه آزمایشی می باشد. شیوع پوسیدگی دندان در گروه آزمایشی در ابتدای مطالعه بیشتر و پس از یکسال کمتر از گروه شاهد بود. شیوع پوسیدگی دندان در گروه شاهد قبل از مطالعه 79/0 و بعد از مطالعه 38/1 بوده است. شیوع پوسیدگی در گروه شاهد نسبت به آزمایشی 55% افزایش داشت و بروز پوسیدگی در گروه شاهد 14/9% و در گروه آزمایش 98/0% به دست آمد. خطر بروز پوسیدگی هر دندان در گروه شاهد 35/9 برابر گروه آزمایشی بود. نتیجه گیری: نظر به اینکه توجه به مسواک زدن و آموزش برای هر دو گروه یکسان بود همچنین بین وضعیت دندان ها از نظر DMF تفاوت معنی داری وجود نداشت و علیرغم اینکه در شروع مطالعه شیوع پوسیدگی دندان در گروه آزمایش بیشتر از گروه شاهد بود اما شیوع پوسیدگی دندان در گروه سالوادورا پرسیکا کمتر از گروه شاهد بود. وجود تفاوت در DMF پس از مطالعه و کاهش پوسیدگی و کاهش پیشرفت پوسیدگی در گروه آزمایشی احتمالا به دلیل تاثیر خواص ضد میکروبی چوب مسواک است که البته در مدت زمان طولانی تر و نمونه های بیشتر این احتمال دقیق تر بیان می شود. با توجه به اثر مسواک طبیعی و تاثیر آن روی پیشرفت پوسیدگی برای کشورهای در حال توسعه توصیه می شود و بهتر است مطالعات با تعداد نمونه های بیشتر در سطح دبستان ها و دبیرستان ها و مدت زمان طولانی تر انجام شود.
كلید واژه: سالوادورا پرسیكا، مسواک، پوسیدگی

توضیحات بیشتر