فایل ورد بررسي کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 يزد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 يزد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :8

مقدمه: دیابت یك بیماری مزمن است كه بر كیفیت زندگی بیماران اثر می گذارد و كیفیت زندگی آن ها را كاهش می دهد. میزان شیوع دیابت نوع 2 در ایران 6-5/4 درصد است كه برای افراد بالای 30سال بیش از 14 درصد برآورد گردیده كه رو به افزایش است. میزان شیوع این بیماری در یزد 2/14 درصد می باشد. با توجه به شیوع بالای این بیماری در یزد وتاثیر آن بر كیفیت زندگی مبتلایان، بررسی موجود با هدف تعیین كیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام، تا بتوان با استفاده از نتایج آن برنامه هایی برای تشخیص اولیه افراد در معرض خطر كاهش كیفیت زندگی تدوین و مداخلات لازم برای جلوگیری از كاهش كیفیت زندگی آن ها انجام داد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است كه با هدف تعیین كیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 یزد و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیك و عوامل وعوارض حاصل از دیابت دربین 120 نفر از بیماران دیابتی مراجعه كننده به مركزتحقیقات دیابت یزد انجام گردید. اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد كیفیت زندگی SF-20 جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای تجزیه وتحلیل گردید. نتایج: حدود 40 درصد از بیماران مورد بررسی دارای سن زیر 50 سال و60 درصد بالای 50 سال بودند. میانگین امتیاز كیفیت زندگی بیماران مورد بررسی 65/25 از 60 بود . بین سطح تحصیلات و كیفیت زندگی بیماران رابطه معنی دار آماری مشاهده نگردید. بین شغل بیماران و كیفیت زندگی آن ها رابطه معنی دار آماری با (P<0.04) دیده شد. حدود 87 درصد بیماران دارای عوارض نوروپاتی و 78 درصد دارای عوارض رتینوپاتی بودند كه این عوارض بر كیفیت زندگی آن ها اثر گذاشته بود و كیفیت زندگی آن ها پایین تر از بیمارانی بود كه دارای این عوارض نبودند. نتیجه گیری: یافته های این بررسی مارا درزمینه تاثیر بیماری دیابت و عوارض آن بر كیفیت زندگی بیماران مبتلا به این بیماری آگاه ساخته و راه و روش پیشگیری از كاهش كیفیت زندگی آن ها را نشان می دهد. نتایج این بررسی مشخص می كند كه می توان از طریق مراقبت های پزشكی، بهداشتی و آموزش بهداشت كیفیت زندگی بیماران را افزایش داده و از كاهش آن پیشگیری نمود.
كلید واژه: دیابت نوع 2، كیفیت زندگی، پرسشنامه 20، SF

توضیحات بیشتر