فایل ورد نتايج بينايي ليزيك در اصلاح نزديك بيني

لینک دانلود

 فایل ورد نتايج بينايي ليزيك در اصلاح نزديك بيني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نتايج بينايي ليزيك در اصلاح نزديك بيني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نتايج بينايي ليزيك در اصلاح نزديك بيني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نتايج بينايي ليزيك در اصلاح نزديك بيني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :9

هدف: تعیین نتایج بینایی جراحی لیزیك در مبتلایان به نزدیك بینی كه طی سال های 81-1380 در كلینیك نوین دیدگان تحت عمل جراحی قرار گرفته اند.روش پژوهش: این تحقیق با مطالعه بر روی مجموعه موارد مداخله ای (interventional case series) و با استفاده از اطلاعات مندرج در پرونده بیمارانی كه جهت اصلاح نزدیك بینی، با یا بدون آستیگماتیسم، تحت جراحی لیزیك قرار گرفتند و به مدت یك سال پی گیری شدند، انجام پذیرفت. همه بیماران توسط یك جراح (ح.ن) و با استفاده از لیزر اگزایمر EC-5000 و نوموگرام نایدك و میكروكراتوم موریا با روش استاندارد تحت عمل قرار گرفتند. بیماران براساس رفركشن قبل از عمل به چهار گروه نزدیك بینی پایین (1- تا 4- دیوپتر)، متوسط (4- تا 7- دیوپتر)، بالا (7- تا 13- دیوپتر) و بسیار بالا (شدیدتر از 13- دیوپتر) تقسیم شدند. همه چشم ها آستیگماتیسم £3D داشتند. رفركشن قبل و یك سال بعد از عمل، UCVA یك سال بعد از عمل، محدوده امتروپی یك سال بعد از عمل (قابلیت پیش بینی) و BCVA قبل و یك سال بعد از عمل، در هر گروه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: مطالعه بر روی 345 چشم از 179 بیمار شامل 70.4 درصد زن و 29.6 درصد مرد با میانگین سنی 29.1 ± 9.1 سال انجام شد. میانگین معادل كروی (SE) قبل از عمل در چهار گروه نزدیك بینی پایین، متوسط، بالا و بسیار بالا، به ترتیب -2.84 ± 0.73 ، -5.12 ± 0.84 ، -9.53 ± 1.81 و -16.26 ± 2.23 دیوپتر بود كه یك سال بعد از عمل، به ترتیب به -0.0845 ± 0.16 ، -0.143 ± 0.216 ، -0.467 ± 0.34 و -2.385 ± 1.49 دیوپتر رسیدند. یك سال بعد از عمل، فراوانی چشم های در محدوده ±0.25D امتروپی در چهار گروه، به ترتیب 94، 83، 40 و صفر درصد و چشم های در محدوده ±0.5D امتروپی، به ترتیب 100، 100، 73 و 15 درصد و چشم های در محدوده ±1.0D امتروپی نیز به ترتیب 100، 100، 95.5 و 23 درصد بود. یك سال بعد از عمل، فراوانی UCVA برابر 20.40 یا بهتر در 4 گروه فوق، به ترتیب 100، 100، 98.4 و 30.8 درصد و UCVA برابر 20.20 یا بهتر، به ترتیب 78.9، 73.1، 31 و صفر درصد بود. یك سال بعد از عمل، فراوانی كاهش BCVA به میزان دو خط یا بیش تر در 4 گروه فوق، به ترتیب 2.1، صفر، 6.7 و صفر درصد و فراوانی افزایش BCVA، به ترتیب 2.1، 1.4، 4.4 و 7.7 درصد بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد كه لیزیك یك روش موثر و با قابلیت پیش بینی خوب جهت اصلاح نزدیك بینی می باشد و به ظاهر، قابلیت پیش بینی آن با افزایش عیب انكساری قبل از عمل، كاهش می یابد.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر