فایل ورد بررسي تاثير نسبت Silica-sol و آب مقطر بر ثبات ابعادي نسبت هاي ريختگي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير نسبت Silica-sol و آب مقطر بر ثبات ابعادي نسبت هاي ريختگي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير نسبت Silica-sol و آب مقطر بر ثبات ابعادي نسبت هاي ريختگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير نسبت Silica-sol و آب مقطر بر ثبات ابعادي نسبت هاي ريختگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير نسبت Silica-sol و آب مقطر بر ثبات ابعادي نسبت هاي ريختگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :6

مقدمه : تغییر ابعادی الگوهای آکریلی در طی مراحل لابراتوری جهت تبدیل به ریختگی (Casting) فرآیندی است که عواقب کلینیکی متعددی به دنبال دارد. عدم نشستن post ریختگی، نداشتن گیر(Retention)، عدم تطابق وریزنشت مشکلاتی هستند که با تغییر ابعاد الگوها ، قابل پیش بینی می باشند. بنابراین مطالعه روی عوامل و فاکتورهایی که این تغییر ابعاد را به حداقل برساند ضروری است. در تحقیق حاضر، تاثیر کاربرد نسبت های مختلفSilica-sol و آب مقطر خالص بر روی ثبات اعدادیcasting مطالعه شده است. روش بررسی: این تحقیق به روش تجربی (Experimental) انجام شده است. 30 نمونه از الگوهای آکریلی (آکریل Duralay ) با ابعاد تقریبا مشابه تهیه گردید و در 5 گروه مختلف به تعداد مساوی مورد بررسی قرار گرفت. در گروه اول ، آب مقطر خالص، در گروه دوم، سیلیکا سل خالص در گروه های سوم ، چهارم و پنجم به ترتیب نسبت های 1/3 و 2/1 و 1/1 از سیلیکا سل و آب مقطر بررسی شد. نمونه های آکریلی در 3 ناحیه طول، قطر کرونالی و قطر اپیکالی با دستگاه دیجیتالی Extensiometerبا دقت 10 میکرون اندازه گیری شدند. همین عمل در مورد post های ریختگی تکرار شد . نتایج : میانگین تغییرات طول post ریختگی نسبت به الگوی آکریلی با کاربرد سیلیکا سل خالص، نسبت 1/1 سیلیکا سل و آب مقطر و همچنین نسبت های 1/3 و 1/2 از سیلیکا سل و آب مقطر ناچیز است و از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. 1- میانگین تغییرات قطر کرونالی post ریختگی نسبت به الگوی آکریلی با کاربرد نسبت های 1/3 و 1/2 از سیلیکا سل و آب مقطر ناچیز است و از لحاظ آماری معنی دار نیست ولی در سایر گروه ها معنی دار می باشد. 2- میانگین تغییرات قطر اپیکالی post ریختگی نسبت به الگوی آکریلی تنها در کاربرد آب مقطر خالص مشهود و در بقیه گروه ها ناچیز است. نتیجه گیری: با توجه به اینكه كمترین میزان تغییر ابعاد در نسبتهای 1/3 و 1/2 از سیلیكاسل وآب مقطر مشاهده می شود، برای ایجاد حداكثر تطابق و كاهش میزان Micro leakage استفاده از این نسبت ها خصوصا در ساخت كراون ها و بریج ها توصیه می شود.
كلید واژه: پست، ثبات ابعادی، سیلیکا سل و آب

توضیحات بیشتر