فایل ورد تشخيص لژيونلا پنوموفيلا به روش كشت و فلورسنت آنتي بادي مستقيم (DFA) در نمونه هاي برونكوآلوئولار بيماران مبتلا به پنوموني مراجعه كننده به مراكز پزشكي اصفهان درسال 1382

لینک دانلود

 فایل ورد تشخيص لژيونلا پنوموفيلا به روش كشت و فلورسنت آنتي بادي مستقيم (DFA) در نمونه هاي برونكوآلوئولار بيماران مبتلا به پنوموني مراجعه كننده به مراكز پزشكي اصفهان درسال 1382 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تشخيص لژيونلا پنوموفيلا به روش كشت و فلورسنت آنتي بادي مستقيم (DFA) در نمونه هاي برونكوآلوئولار بيماران مبتلا به پنوموني مراجعه كننده به مراكز پزشكي اصفهان درسال 1382  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تشخيص لژيونلا پنوموفيلا به روش كشت و فلورسنت آنتي بادي مستقيم (DFA) در نمونه هاي برونكوآلوئولار بيماران مبتلا به پنوموني مراجعه كننده به مراكز پزشكي اصفهان درسال 1382،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تشخيص لژيونلا پنوموفيلا به روش كشت و فلورسنت آنتي بادي مستقيم (DFA) در نمونه هاي برونكوآلوئولار بيماران مبتلا به پنوموني مراجعه كننده به مراكز پزشكي اصفهان درسال 1382 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :6

مقدمه: انتشار گسترده و جهانی عوامل بیماری لژیونلایی و گزارشات فراوانی كه از شیوع بیماری لژیونر و تب پونتیاك از كشورهای مختلف ارایه می‌گردد و نیز عدم گزارش از حضور یا جداسازی لژیونلا پنومونیلا و یا وقوع بیماری لژیونر درایران، و نیز عدم پاسخ به درمان آنتی بیوتیكی مرسوم دربرخی پنومونی ها منتهی به تحقیق حاضر گردید. بیماری لژیونر ناشی از لژیونلا به ویژه لژیونلا پنوموفیلااست كه به صورت اسپورادیك و اپیدمیك دیده می‌شود.این باكتری یكی از عوامل مهم ایجادكننده پنومونی آتیپیك بوده و بیشتر در افراد در معرض خطر، بیماری شدید و كشنده ای به وجود می آورد (80 -50 درصد) و از عوامل مرگ و میر عفونت های بیمارستانی محسوب می‌شود. روش بررسی: جهت جداسازی و تشخیص لژیونلا پنوموفیلا از نمونه های برونكوآلوئولار بیماران مبتلا به پنومونی که به درمان آنتی بیوتیکی آمینوگلیکوزیدی پاسخ مناسبی را نشان نمی دادند. از دو روش كشت استاندارد (محیط كشت غیرانتخابی BCYE- agar و انتخابی MWY- agar) و فلورسنت آنتی بادی مستقیم (DFA ) استفاده گردید. پس از گذشت 5 –3 روز درشرایط انكوباسیون oC 37 و رطوبت حدود 95 % كلنی های ریز، محدب،گرد، با رنگ آبی خاكستری تا سبز آبی بر روی محیط های فوق پدیدار گردید. رنگ آمیزی های مورد استفاده گرم و گیمنز بوده و باكتری درگسترش به صورت كوكوباسیل های كوچك گرام منفی و پشت سرهم رویت شدند. آنالیز آماری نتایج با نرم افزار SPSS (v10) و با استفاده از تست دقیق فیشر (Fisher Exact test) و آزمون مک نمار (McNemar Test) انجام گردید. نتایج: از كشت 96 نمونه برونكوسكوپی، چهارسویه باكتری مشكوك جدا گردید كه با انجام آزمایشات بیوشیمیایی و روش DFA مشخص گردید كه باكتری های مشكوك جدا شده، لژیونلا پنوموفیلا بودند.آزمایش حساسیت لژیونلا پنوموفیلا به آنتی بیوتیك ها حاكی از حساسیت به اریترومایسین، ریفامپین، جنتامایسین، داكسی سیلین و توبرومایسین و مقاومت به تتراسیكلین و آمپی سیلین بوده است. همچنین مشخص شد که سرعت روش DFA در تشخیص لژیونلا پنوموفیلا نسبت به روش کشت افتراقی بیشتر است. آنالیز آماری با تست دقیق فیشر نشان داد که بین جنس بیماران و فراوانی لژیونلا پنوموفیلا رابطه معنی داری وجود ندارد . (P value 0.72) آزمون آماری مک نمار نیز نشان داد که بین نتایج کشت و روش DFA اختلاف معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: در این مطالعه فراوانی پنومونی با منشا لژیونلا پنوموفیلا ارتباطی با جنسیت بیماران مبتلا ندارد. با توجه به نتایج آزمون مک نمار می توان از روش DFA جهت تشخیص سریع لژیونلاپنوموفیلا استفاده کرد. البته جهت استنباط دقیق تر باید پروژه ای با حجم نمونه بیشتر انجام گیرد.
كلید واژه: لژیونلا پنوموفیلا، آنتی بادی فلورسنت مستقیم (DFA )، آنتی بیوگرام، پنومونی

توضیحات بیشتر