فایل ورد بررسي تاثير خون هاي مختلف بر رشد عامل ليشمانيوز جلدي به روش in vitro

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير خون هاي مختلف بر رشد عامل ليشمانيوز جلدي به روش in vitro دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير خون هاي مختلف بر رشد عامل ليشمانيوز جلدي به روش in vitro  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير خون هاي مختلف بر رشد عامل ليشمانيوز جلدي به روش in vitro،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير خون هاي مختلف بر رشد عامل ليشمانيوز جلدي به روش in vitro :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :9

مقدمه: لیشمانیوز جلدی یكی از مهم ترین بیماری های انگلی در ایران است كه كنترل این بیماری به لحاظ مداخله در محیط با اهداف كاهش ناقل و مخزن حیوانی بیماری هزینه زیادی دارد بدین منظور این مطالعه جهت تعیین تاثیر خون انسان، گاو،‌گوسفند و بز برای رشد عامل لیشمانیوز جلدی و مقایسه آن با محیط های محتوی خون خرگوش انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی (Analytical) است که بر روی پروماستیگوت لیشمانیا ماژور و تروپیكا (L.major & L.tropica) مورد تایید سازمان جهانی بهداشت، در محیط كشت محتوی خون خرگوش و محیط های هشت گانه خون انسان و محیط های خون گاو،‌ بز و گوسفند با 10 تكرار صورت پذیرفت. زمان سازگاری با محیط و حداكثر و حداقل رشد بر مبنای كاهش تعداد انگل فعال نسبت به تعداد انگل در زمان كشت محاسبه گردید و با آزمان آماری T student مورد قضاوت آماری قرار گرفت. نتایج: سرعت زمان سازگاری پروماستیگوت در محیط ها با هم مساوی و بین 1 تا 3 روز بود. انگل در محیط كشت محتوی خون انسان، گوسفند و بز در زمان كوتاه تر و در محیط محتوی خون گاو در زمان بیشتری به حداكثر رشد رسید و حداقل تعداد رشد در خون خرگوش و گاو بیشتر از گروه خون انسان،‌ بز و گوسفند بود. میزان رشد پروماستیگوت‌های هر دو گونه انگل در خون خرگوش بیشتر از گروه خونی انسان، بز و گوسفند بود (P<0.05). در حالی كه میزان رشد تعداد هر دو نوع انگل در محیط محتوی خون خرگوش و خون گاو مشابه بود. نتیجه گیری: با توجه به این كه سرعت رشد انگل در محیط های محتوی خون گاو و گروه خونی B¯ انسان وضعیت مناسب و مفیدی دارد و امكان تهیه خون انسان ساده تر از خون گاو است. توصیه می شود در مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی در صورت عدم دسترسی به خون خرگوش از خون انسان با گروه B- استفاده شود.
كلید واژه: خون، لیشمانیوز جلدی، پروماستیگوت،In vitro

توضیحات بیشتر