فایل ورد مقايسه پيامدهاي دو شيوه برش قرنيه شفاف و تونل صلبيه اي در جراحي فيكوامولسيفيکيشن

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه پيامدهاي دو شيوه برش قرنيه شفاف و تونل صلبيه اي در جراحي فيكوامولسيفيکيشن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه پيامدهاي دو شيوه برش قرنيه شفاف و تونل صلبيه اي در جراحي فيكوامولسيفيکيشن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه پيامدهاي دو شيوه برش قرنيه شفاف و تونل صلبيه اي در جراحي فيكوامولسيفيکيشن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه پيامدهاي دو شيوه برش قرنيه شفاف و تونل صلبيه اي در جراحي فيكوامولسيفيکيشن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :9

هدف: مقایسه برش قرنیه ای و برش صلبیه ای در جراحی آب مروارید به روش فیكوامولسیفیكیشن، از نظر فشار داخل چشمی، میزان التهاب اتاق قدامی بعد از عمل، میزان آستیگماتیسم ایجاد شده و میزان ادم قرنیه.روش پژوهش: این مطالعه به صورت كارآزمایی بالینی بدون شاهد بر روی 78 چشم مبتلا به آب مروارید وابسته به سن انجام شد. در 40 چشم برش قرنیه شفاف و در 38 چشم برش صلبیه ای انجام شد. ادم قرنیه و التهاب اتاق قدامی بعد از عمل در روزهای 1، 7 و 60 بعد از عمل و فشار داخل چشمی، قبل از عمل و در روزهای 1، 7 و 60 بعد از عمل اندازه گیری شدند. آستیگماتیسم نیز قبل از عمل و و در روزهای 7 و 60 بعد از عمل اندازه گیری گردید.یافته ها: در هر دو گروه، التهاب اتاق قدامی بعد از عمل در روز اول، بیش ترین فراوانی را داشت و هیچ كدام از دو گروه بدون التهاب نبودند ولی التهاب +3 نیز در هیچ كدام از دو گروه، در روز اول بعد از عمل وجود نداشت. در دو ماه بعد از عمل نیز تنها 5 نفر (12.5 درصد) درگروه قرنیه شفاف و 7 نفر (18.4 درصد) در گروه تونل صلبیه ای، التهاب درحد trace داشتند. اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. در هر دو گروه، میزان فشار چشم در روز اول بعد از عمل، اندكی بیش تر از قبل از عمل بود. بعد از دو ماه، فشار داخل چشمی در گروه برش قرنیه ای 1.1 mmHg و در گروه تونل صلبیه ای 1.4 mmHg نسبت به قبل از عمل كم تر بود. فشار چشم بین دو گروه، در هیچ مرحله ای (قبل و بعد از عمل)، اختلاف معنی داری نداشت. میزان آستیگماتیسم قبل و روزهای 7 و 60 بعد از عمل در گروه تونل صلبیه ای به ترتیب 1.05 ± 0.81 ، 0.99 ± 0.65 و 0.73 ± 0.53 دیوپتر و در گروه برش قرنیه ای 0.89 ± 0.85 ، 1.14 + 1.01 و 0.98 ± 1.01 دیوپتر بود كه بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت اما در گروه تونل صلبیه ای، میزان آستیگماتیسم دو ماه بعد از عمل، به طور معنی داری كم تر از قبل از عمل بود (P<0.04). بعد از دو ماه، در گروه قرنیه شفاف، 11 مورد و در گروه تونل صلبیه ای 5 مورد، نسبت به قبل از عمل آستیگماتیسم مخالف قاعده پیدا كرده بودند (P<0.04). از نظر ادم قرنیه، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت.نتیجه گیری: برش تونل صلبیه ای نسبت به برش قرنیه شفاف، آستیگماتیسم كم تری ایجاد می كند. هم چنین میزان آستیگماتیسم مخالف قاعده در برش قرنیه شفاف بیش تر است.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر