فایل ورد مقايسه ضخامت مركز قرنيه براساس دو روش اولتراسوند و اورب اسكن II در چشم هاي عادي و ليزيك شده

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ضخامت مركز قرنيه براساس دو روش اولتراسوند و اورب اسكن II در چشم هاي عادي و ليزيك شده دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ضخامت مركز قرنيه براساس دو روش اولتراسوند و اورب اسكن II در چشم هاي عادي و ليزيك شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ضخامت مركز قرنيه براساس دو روش اولتراسوند و اورب اسكن II در چشم هاي عادي و ليزيك شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ضخامت مركز قرنيه براساس دو روش اولتراسوند و اورب اسكن II در چشم هاي عادي و ليزيك شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :8

هدف: مقایسه دو روش اولتراسونوگرافی و اورب اسكن (Orbscan II) II در اندازه گیری ضخامت مركزی قرنیه در چشم های عادی و چشم های لیزیك شده.روش پژوهش: مطالعه به روش مقایسه ای آینده نگر بر روی 168 فرد داوطلب لیزیك و 42 فرد بعد از جراحی لیزیك انجام شد. چشم های لیزیك شده، بدون كدورت قرنیه بودند. ابتدا ضخامت مركزی قرنیه توسط دستگاه اورب اسكن II اندازه گیری شد و سپس چشم بیمار بی حس گردید و اندازه گیری توسط اولتراسوند تكرار شد. در نهایت، ضخامت مركزی قرنیه در دو گروه با دو روش فوق مقایسه گردید.یافته ها: میانگین ضخامت مركزی قرنیه در چشم های عادی، به روش اولتراسوند 538.7 ± 47.4 میكرون و به روش اورب اسكن II برابر 542.7 ± 52.2 میكرون بود (P<0.04). میانگین ضخامت مركزی قرنیه در چشم های لیزیك شده، به روش اولتراسوند 477.8 ± 38.2 میكرون و به روش اورب اسكن II برابر 469.5 ± 47.2 میكرون بود (P<0.02). ضخامت مركزی قرنیه در چشم راست و چپ در هر گروه، به لحاظ آماری یكسان بود. سن و جنس نیز اثری بر روی نتایج نداشتند. در پایان، هم خوانی دو دستگاه با آزمون پیرسون مقایسه شد كه در هر گروه، بین دو روش هم خوانی مثبت وجود داشت؛ به طوری كه در چشم های عادی، (P=0.000) r=0.87 و در چشم های لیزیك شده، (P=0.000) r=0.88 بود.نتیجه گیری: میزان ضخامت مركزی قرنیه، براساس اورب اسكن II در مقایسه با اولتراسوند، در چشم های افراد داوطلب لیزیك بیش تر و در چشم های لیزیك شده بدون كدورت قرنیه (Haze)، كمتر است ولی میزان اختلاف، كم و از نظر بالینی، بی اهمیت می باشد.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر