فایل ورد بررسي عوامل موثر بر تخريب اراضي در دشت ورامين

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر تخريب اراضي در دشت ورامين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر تخريب اراضي در دشت ورامين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر تخريب اراضي در دشت ورامين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر تخريب اراضي در دشت ورامين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :13

شور شدن آب و خاك یكی از عوامل مهم تخریب اراضی و بیابان زایی است كه در مناطق خشك و نیمه خشك دنیا به طور گسترده ای اتفاق می افتد. هدف اصلی این تحقیق مشخص كردن مناطق با خاك های شور و همچنین بررسی عوامل موثر درتخریب اراضی و شور شدن خاك در دشت ورامین بوده است. برای رسیدن به هدف تحقیق، در ابتدا مرز حوضه مطالعاتی بسته شد، سپس به كمك نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای و عملیات میدانی، خاك های شور و همچنین عوامل موثر در تخریب و شوری زایی دشت ورامین شناسایی شد. نقشه کاربری اراضی به کمک پردازش تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی به دست آمد و سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه کاربری اراضی، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، واحدهای همگن ازنظر میزان بازتاب طیفی بر روی تصاویر ماهواره تعیین شد. سپس با توجه به واحدهای همگن طیفی، نمونه گیری خاك صورت گرفت و شاخص های هدایت الكتریكی و نسبت جذب سدیم از آن استخراج شد. با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی، نقشه هیات های هدایت الكتریكی و نسبت جذب سدیم خاك به دست آمد. در مرحله بعد به کمک داده های موجود از چاه های بهره برداری و پیزومترها و همچنین ایستگاه های هیدرومتری به بررسی آب زیرزمینی و آب سطحی پرداخته شد و تاثیر هر کدام در تخریب اراضی مشخص شد. همچنین تاثیر سازندهای زمین شناسی بر منابع آب زیرزمینی و سطحی بررسی شد. نقشه کاربری اراضی به دست آمده نشان داد که دشت ورامین دارای اراضی کشاورزی، مراتع و اراضی بایر است. مناطق شمال غربی، غرب وجنوب غربی تحت تاثیر آب های با کیفیت پایین قرار دارند. در پاره ای از این مناطق سازندهای تخریبی نیز منابع آب سطحی را تحت تاثیر قرار می دهند، این موضوع سبب تخریب اراضی این قسمت شده است. اراضی کشاورزی دشت بجز در مناطق مرکزی در سایر مناطق به دلیل استفاده از روش های سنتی آبیاری و استفاده از آب های با کیفیت پایین دچار تخریب شده اند. همچنین بالا آمدن سطح سفره آب زیرزمینی در مناطق جنوب غربی تا جنوبی دشت، اراضی این قسمت را دچار بحران ساخته است. به طور کلی بررسی ها حاکی از این بود که شرایط اقلیمی و آب و هوایی، افزایش سطح ایستابی، استفاده از آب های شور و لب شور به منظور كشت و زرع، حفر غیرمجاز چاه های عمیق و بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی، ورود فاضلاب های شهری، صنعتی به رودخانه جاجرود، ورود مازاد آب برگشتی ناشی از آبیاری به رودخانه، مدیریت نامناسب و عدم وجود زهكش در بسیاری از اراضی كشاورزی، وجود سازندهای میوسن از عوامل اصلی تخریب اراضی در منطقه اند.
كلید واژه: تخریب اراضی، شوری زایی، کشاورزی، سامانه های اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور

توضیحات بیشتر