فایل ورد اثر تزريق مجدد تريامسينولون به داخل زجاجيه در ادم ماكولاي ديابتي مقاوم به درمان

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تزريق مجدد تريامسينولون به داخل زجاجيه در ادم ماكولاي ديابتي مقاوم به درمان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تزريق مجدد تريامسينولون به داخل زجاجيه در ادم ماكولاي ديابتي مقاوم به درمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تزريق مجدد تريامسينولون به داخل زجاجيه در ادم ماكولاي ديابتي مقاوم به درمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تزريق مجدد تريامسينولون به داخل زجاجيه در ادم ماكولاي ديابتي مقاوم به درمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بينا

تعداد صفحات :12

هدف: ارزیابی اثر تزریق مجدد تریامسینولون به داخل زجاجیه بر یافته های بالینی و توموگرافیك در مبتلایان به ادم ماكولای دیابتی مقاوم به درمان.روش پژوهش: در یك مطالعه مجموعه موارد مداخله ای آینده نگر (prospective interventional case series)، همه بیماران گروه درمان كارآزمایی بالینی قبلی تزریق داخل زجاجیه ای تریامسینولون، جهت معاینه دوباره چشم پزشكی و انجام (optical coherence tomography) OCT فراخوان شدند. در چشم های مناسب جهت تزریق مجدد، 4 میلی گرم تریامسینولون به داخل زجاجیه تزریق شد. معاینه و OCT مجدد در ماه های دوم و چهارم تكرار گردید و با نتایج تزریق اول مقایسه شد.یافته ها: از 45 بیمار فراخوان شده گروه درمان، 23 بیمار مراجعه كردند (مشاركت 51.1 درصد) كه از این بین، 15 چشم كاندید تزریق مجدد شدند و اطلاعات در 12 مورد كامل گردید. تغییرات حدت بینایی پس از هر دو تزریق، به لحاظ آماری معنی دار نبود؛ هر چند كه یك بهبود نسبی در حد 0.14 لوگمار (Log MAR)، دو ماه پس از تزریق اول مشاهده شد. كاهش ضخامت ماكولا در ماه های دوم و چهارم پس از تزریق، به ترتیب 43 و 40 میكرون پس از تزریق نخست و 27 و 49 میكرون پس از تزریق مجدد به دست آمد كه هیچ كدام از این تغییرات معنی دار نبودند. افزایش فشار داخل چشم به دنبال تزریق مجدد در هر دو زمان پی گیری معنی دار بود (به ترتیب، 3.6 و 2.4 میلی متر جیوه، P<0.05) ولی به دنبال تزریق اول، این افزایش فقط درماه دوم معنی دار بود (5.58 میلی متر جیوه، P=0.001).نتیجه گیری: اثرات مفید و گذرای ناشی از تزریق داخل زجاجیه ای تریامسینولون بر ادم ماكولای دیابتی، در تزریق مجدد تكرار نمی شوند. افزایش فشار چشم ناشی از تزریق مجدد نسبت به تزریق نخست، طولانی تر است.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر