فایل ورد بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي در رواناب سطحي مدل شبيه سازي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي در رواناب سطحي مدل شبيه سازي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي در رواناب سطحي مدل شبيه سازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي در رواناب سطحي مدل شبيه سازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي در رواناب سطحي مدل شبيه سازي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :17

مشكلاتی كه در عصر حاضر در چرخه آب پدید آمده، هزینه ای است كه انسان به دلیل عدم شناخت صحیح این چرخه پیچیده و نیز نداشتن برنامه ریزی در طرح ها به لحاظ ارتباط بین مدیریت آب و تحولات جوامع، متحمل شده است. این تحقیق ارتباط نوع كاربری اراضی را با بیلان آبی حوزه های آبخیز، بررسی می كند. ابزار این بررسی، مدل ریاضی SWAT است. این مدل دارای توان شبیه سازی برای شش پدیده هیدرولوژیكی و بیولوژیكی شامل دبی روزانه رودخانه، رسوب روزانه، بیلان آبی، كیفیت آب، تولید محصولات زراعی، برآورد تولید پوشش گیاهی مرتعی با اعمال مدیریت سیستم های چرایی دام برای حوزه های فاقد آمار است. دراین تحقیق، شبیه سازی دبی روزانه و بیلان آبی در كاربری های اراضی حوزه آبخیز معرف كسیلیان موردنظر می باشد. كاربری های مورد بررسی شامل مرتع، جنگل، اراضی زراعی و زراعی- مسكونی است. شبیه سازی در هر یك از این كاربری ها و در دو دوره زمانی صورت گرفته است. این دوره ها شامل واسنجی و اعتبارسنجی مدل است. دوره واسنجی، چهار سال (1981-1978) و دوره اعتبارسنجی، شش سال (1986-1981) بوده است. بعد از عملیات واسنجی، مدل SWAT، رواناب را با R2=0.69 نسبت به رواناب اندازه گیری شده شبیه سازی كرد. در تحلیل كاربری های اراضی با توجه به قابلیت های مدل SWAT، شش گزینه كاربری اراضی برای حوزه معرف كسیلیان، با توجه به روند تغییرات كاربری اراضی در دوره های گذشته، حال و آینده تبیین شد. گزینه های فرض شده در جهت دو گرایش مثبت و منفی قرار دارند. در گرایش مثبت مدیریت اراضی در جهت استعداد اصلی منطقه (كاربری جنگل)، بررسی شد و گرایش منفی در جهت كاربری های زراعی، مرتعی و مسكونی فرض شد. مدل SWAT در كاربری زراعی با توجه به تغییرات گونه ها، دوره های تناوب زراعی و كود، شاخص های چرخه هیدرولوژیكی وتولیدات گیاهی را شبیه سازی كرد.
كلید واژه: آبخیزداری، ایران، كسیلیان، شبیه سازی رواناب، مدل SWAT

توضیحات بیشتر