فایل ورد ويژگي هاي مکانيک خاک مناطق مستعد توليد سيلاب واريزه اي در حوزه آبخيز زيارت گرگان

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگي هاي مکانيک خاک مناطق مستعد توليد سيلاب واريزه اي در حوزه آبخيز زيارت گرگان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي مکانيک خاک مناطق مستعد توليد سيلاب واريزه اي در حوزه آبخيز زيارت گرگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي مکانيک خاک مناطق مستعد توليد سيلاب واريزه اي در حوزه آبخيز زيارت گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي مکانيک خاک مناطق مستعد توليد سيلاب واريزه اي در حوزه آبخيز زيارت گرگان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :14

وقوع سیلاب واریزه ای نیازمند تامین رسوب زیادی است که به طور معمول از طریق لغزش های کم عمق اطراف آبراهه و دامنه های ناپایدار فراهم می شود. مطالعه ویژگی های این دامنه ها و تحلیل پایداری آنها در شناسایی و شناخت کامل تر نقش آنها در پدیده سیلاب واریزه ای از راه های ارزیابی پتانسیل خطر این پدیده در حوزه های آبخیز است. در این مطالعه که در حوزه آبخیز زیارت گرگان انجام گرفته، پس از تهیه نقشه رخساره های فرسایشی، رخساره فرسایش آبراهه ای که فقط در زیر حوزه یک پراکنش داشت، مورد مطالعه مکانیک خاک قرار گرفت و پایداری آن تحلیل شد. حدود آتربرگ و پارامترهای مقاومتی خاک در آزمایشگاه تعیین گرفت و نوع کانی های رسی نیز با استفاده از آزمایش XRD مشخص شد. تحلیل پایداری دامنه ها نشان داد که فاکتور ایمنی دامنه ها در کلیه نمونه های مورد بررسی کمتر از یک است که حاکی از پتانسیل زیاد ناپایداری این دامنه هاست. کانی رسی غالب در نمونه های مورد مطالعه ایلیت و کلریت و مقدار کانی رسی کائولینیت بسیار ناچیز بود.
كلید واژه: لاب واریزه ای، مکانیک خاک، لغزش های کم عمق، کانی رسی، آبخیز زیارت

توضیحات بیشتر