فایل ورد تاثير ميزان کوددهي عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر جنگلکاري هاي مصنوعي کاج بادامي حاشيه درياي خزر (مطالعه موردي منطقه ساحلي جفرود خمام)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ميزان کوددهي عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر جنگلکاري هاي مصنوعي کاج بادامي حاشيه درياي خزر (مطالعه موردي منطقه ساحلي جفرود خمام) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ميزان کوددهي عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر جنگلکاري هاي مصنوعي کاج بادامي حاشيه درياي خزر (مطالعه موردي منطقه ساحلي جفرود خمام)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ميزان کوددهي عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر جنگلکاري هاي مصنوعي کاج بادامي حاشيه درياي خزر (مطالعه موردي منطقه ساحلي جفرود خمام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ميزان کوددهي عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر جنگلکاري هاي مصنوعي کاج بادامي حاشيه درياي خزر (مطالعه موردي منطقه ساحلي جفرود خمام) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :17

در منطقه ساحلی جفرود، ناحیه شمال شرقی خمام، اقدام به کاشت گونه کاج بادامی كرده اند. آزمایش اولیه از طریق محلول پاشی و بررسی ها ی صحرایی نشان داده که درختان کاج بادامی منطقه با کمبود شدید عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم مواجه اند. آزمایش کودی فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در این منطقه پیاده شد. فاکتور اول شامل کود اوره در سه سطح: (a3=336kgN/ha, a2=224kgN/ha, a1=112kgN/ha)،‏ ‏‎‎فاکتور دوم شامل کود سوپر فسفات در سه سطح(b3=168kgp205/ha, b2=112kg p205/ha, b1=56kgp205/ha) و فاکتور سوم شامل کود کلرورپتاسیم در سه سطح (c3=68.4kgko/ha, c2=45.6kgk2o/ha, c1=kgk2o/ha) بود. کوددهی دوبار، در شهریور 78 و فروردین 79 صورت گرفت. به منظور مشخص کردن تاثیر کودها، رشد طولی و قطری و افزایش طول سوزن های درختان و غلظت عناصر مذكور در سوزن ها اندازه‎گیری شد. نتایج نشان داد که کودهای اوره و سوپر فسفات و کلرور پتاسیم به طور توام بر رشد سوزن و رشد ارتفاع تاثیر معنی‎دار داشتند. بیشترین رشد سوزن و ارتفاع در حالت تیماری مرکب از سطح سوم کود اوره ـ سطح دوم کود سوپر فسفات و سطح دوم کود کلرورپتاسیم به دست آمد. بین رشد سوزن و رشد ارتفاع همبستگی زیاد و معنی‎داری به دست آمد. نتایج نشان داد که مهم ترین عنصر محدودکننده رشد، نیتروژن است.
كلید واژه: کاج بادامی، کودهای کامل، کمبود مواد غذایی، خاک شنی

توضیحات بیشتر