فایل ورد واكنش تعدادي از ارقام گوجه فرنگي به نماتود مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica)

لینک دانلود

 فایل ورد واكنش تعدادي از ارقام گوجه فرنگي به نماتود مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكنش تعدادي از ارقام گوجه فرنگي به نماتود مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكنش تعدادي از ارقام گوجه فرنگي به نماتود مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكنش تعدادي از ارقام گوجه فرنگي به نماتود مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :16

نماتودهای مولد گره ریشه (Meloidogyne spp.) یكی از مهم ترین نماتودهای انگل گوجه فرنگی در جهان و ایران می باشند و گونه M.javanica وسیع ترین پراكندگی را در مزارع گوجه فرنگی استان های اصفهان، فارس، تهران و هرمزگان دارد. استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل مناسب ترین روش كنترل این نماتودها است. به این منظور عكس العمل 20 رقم انتخابی گوجه فرنگی نسبت به گونه M.javanica در شرایط گلخانه و مزرعه در سال های 81-1380 بررسی گردید. در آزمایش گلخانه بیش از 85 درصد ارقام نسبت به این گونه حساس بودند و نتایج تجزیه واریانس آن نیز در سطح یك درصد معنی دار بود. ارقام شماره 136 با داشتن شاخص های GI=2 و Rf=4.68، شماره 109 با GI=2.25 و Rf=28.4 به عنوان متحمل و رقم شماره 100 با GI=3.25 و Rf=0.97 به عنوان رقم نسبتا مقاوم (با ویژگی فوق حساسیت) در نظر گرفته شدند. در آزمایش مزرعه ای بیش از 90 درصد ارقام نسبت به M.javanica حساس بودند و تجزیه واریانس داده ها نیز معنی دار نبود اما ارقام شماره 136 و 109 به ترتیب با شاخص های گال 1.9 و 1.6 به عنوان ارقام متحمل به نماتود در نظر گرفته شدند.
كلید واژه: ارقام گوجه فرنگی، حساسیت، مقاومت، نماتود مولد گره ریشه

توضیحات بیشتر