فایل ورد اثر روش هاي مختلف جنگلكاري با بذر بر نرخ جوانه زني بذر و زنده ماني نونهال هاي بلند مازو (Quercus castaneifolia C. A. Meyer) در فصل رويش نخست

لینک دانلود

 فایل ورد اثر روش هاي مختلف جنگلكاري با بذر بر نرخ جوانه زني بذر و زنده ماني نونهال هاي بلند مازو (Quercus castaneifolia C. A. Meyer) در فصل رويش نخست دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر روش هاي مختلف جنگلكاري با بذر بر نرخ جوانه زني بذر و زنده ماني نونهال هاي بلند مازو (Quercus castaneifolia C. A. Meyer) در فصل رويش نخست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر روش هاي مختلف جنگلكاري با بذر بر نرخ جوانه زني بذر و زنده ماني نونهال هاي بلند مازو (Quercus castaneifolia C. A. Meyer) در فصل رويش نخست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر روش هاي مختلف جنگلكاري با بذر بر نرخ جوانه زني بذر و زنده ماني نونهال هاي بلند مازو (Quercus castaneifolia C. A. Meyer) در فصل رويش نخست :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :14

در تحقیق حاضر اثر روش های مختلف جنگلكاری با بذر بر نرخ جوانه زنی بذر و زنده مانی نونهال های بلند مازو مطالعه شد. برای این منظور در یک توده بلوط- آزاد، 6 پلات 1000 متر مربعی با تاج پوشش 30 تا 50 درصد، جهت شمالی، خاک رسی- لومی و ارتفاع 250 متر از سطح دریا در جنوب شهرستان نور انتخاب شد. در این پلات ها بذرهای بلند مازو پس از تعیین قوه نامیه تحت 5 روش جنگلكاری با بذر (بذر پاشی، خراش سطحی خاک همراه با بذر پاشی و بذر کاری در عمق های 5، 10 و 15 سانتی متر) قرار گرفتند. در اواخر فصل رویش نخست (آبان) مشخص شد اگرچه تیمار خراش سطحی خاک همراه با بذرپاشی در مقایسه با تیمار بذرپاشی از نرخ جوانه زنی بیشتری برخوردار است، اما کاشت بذر در عمق 5 سانتی متر از این نظر بهترین تیمار است. در هر یک از تیمارهای بذرکاری، جوانه زنی تا اواخر فصل رویش با روندی نزولی ادامه می یابد، اما در تیمارهای بذرپاشی و خراش سطحی همراه با بذرپاشی، که بذر تحت آنها در تماس مستقیم با سطح زمین قرار می گیرد، این روند تا اواخر تیر پایان می پذیرد. متوسط نرخ زنده مانی نونهال ها از 42 درصد برای تیمار خراش سطحی خاک همراه با بذرپاشی تا 71 درصد برای تیمار بذرکاری در عمق 5 سانتی متر متغیر است، اما به دلیل زیاد بودن تفاوت های درون گروهی، تفاوت آماری معنی داری در نرخ زنده مانی تیمارهای مختلف وجود ندارد. از نتایج این تحقیق استنتاج می شود که با توجه به نرخ جوانه زنی بالاتر، بهترین روش جنگلکاری با بذر بلند مازو در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه کاشت بذر در عمق 5 سانتی متر است.
كلید واژه: بلند مازو، بذر پاشی، بذرکاری، جوانه زنی، زنده مانی

توضیحات بیشتر