فایل ورد نماتودهاي انگل داخلي و تراكم جمعيت آنها در مزارع سيب زميني استان هاي تهران، سمنان (شاهرود) و آذربايجان غربي

لینک دانلود

 فایل ورد نماتودهاي انگل داخلي و تراكم جمعيت آنها در مزارع سيب زميني استان هاي تهران، سمنان (شاهرود) و آذربايجان غربي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نماتودهاي انگل داخلي و تراكم جمعيت آنها در مزارع سيب زميني استان هاي تهران، سمنان (شاهرود) و آذربايجان غربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نماتودهاي انگل داخلي و تراكم جمعيت آنها در مزارع سيب زميني استان هاي تهران، سمنان (شاهرود) و آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نماتودهاي انگل داخلي و تراكم جمعيت آنها در مزارع سيب زميني استان هاي تهران، سمنان (شاهرود) و آذربايجان غربي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :14

به منظور شناسایی، تعیین تراكم جمعیت و اهمیت نماتودهای انگل داخلی مزارع سیب زمینی در استان های آذربایجان غربی، تهران و سمنان، به ترتیب تعداد 43، 46 و 132 نمونه خاك و ریشه و در مواردی نیز غده از مناطق عمده سیب زمینی كاری این استان ها در طی سال های 80 و 81 جمع آوری شد. پس از بررسی نمونه های خاك و ریشه نمونه های خاك با روش الك ها و سانتریفیوژ و نمونه های ریشه با روش بلندر و سانتریفیوژ بررسی و نماتودهای موجود در آنها شناسایی شدند. در استان آذربایجان غربی سه گونه از نماتودهای انگل داخلی شامل گونه های P. scribneri, P. neglectus, Pratylenchus thornei، در استان تهران، گونه های Ditylenchus destructor, P. brachyurus, P. neglectus, P. thornei Meloidogyne javanica وZygotylenchus guevarai، در استان سمنان گونه های D.destructor, M.javanica, P.neglectus, P. thornei Zguevarai شناسایی گردید. نماتودهای زخم ریشه بیشترین فراوانی، انتشار و جمعیت را در بین نماتودهای شناسایی شده دارا بودند. درصد نمونه های آلوده به نماتودهای زخم ریشه در استان های آذربایجان غربی، تهران و سمنان به ترتیب 62، 54 و 87 درصد و متوسط آلودگی به این گروه از نماتودها در این استان ها به ترتیب 137، 292 و 54 نماتود نماتود در 500 میلی لیتر خاك بود. در نمونه های استان تهران دو درصد الودگی به نماتود D.destructor و شش درصد آلودگی به M.javanica مشاهده شد، این آلودگی در نمونه های استان سمنان به ترتیب 11 و یك و نیم درصد بوده است. گرچه گونه M.javanica به علت فعال بودن در مناطق گرمسیری اهمیت چندانی در زراعت سیب زمینی ندارد ولی تعیین نقش نماتودهای زخم ریشه در زراعت سیب زمینی در استان های آذربایجان غربی و تهران با توجه به میزان جمعیت آنها و همچنین اهمیت و میزان خسارت نماتود D.destructor در مزارع سیب زمینی و انبار در دو استان تهران و سمنان حایز اهمیت است.
كلید واژه: آذربایجان غربی، ایران، تهران، سمنان، سیب زمینی، نماتودهای زخم ریشه، Pratylenchus

توضیحات بیشتر