فایل ورد بررسي تغييرات نقطه اشباع الياف (FSP) چوب راش ايران (Fagus orientalis L.) با روش صفحه متخلخل تحت فشار

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تغييرات نقطه اشباع الياف (FSP) چوب راش ايران (Fagus orientalis L.) با روش صفحه متخلخل تحت فشار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تغييرات نقطه اشباع الياف (FSP) چوب راش ايران (Fagus orientalis L.) با روش صفحه متخلخل تحت فشار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تغييرات نقطه اشباع الياف (FSP) چوب راش ايران (Fagus orientalis L.) با روش صفحه متخلخل تحت فشار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تغييرات نقطه اشباع الياف (FSP) چوب راش ايران (Fagus orientalis L.) با روش صفحه متخلخل تحت فشار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :10

دراین مطالعه تغییرات نقطه اشباع الیاف (FSP) چوب راش ایران (.Fagus orientalis L) در محور طولی و جهات اصلی درخت مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور دواصله درخت سالم راش ازجنگل ویسر قطع و 4 دیسک به فواصل معین در طول تنه هر درخت گرفته شد. سپس در چهارجهت اصلی هردیسک اقدام به نمونه برداری گردید. برای تعیین نقطه اشباع الیاف نمونه های هرگز خشک نشده چوب راش، از روش «صفحه متخلخل تحت فشار» استفاده شد. در نهایت مقادیر حاصل از اندازه گیری و تغییرات آنها در جهت طولی تنه و در چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب تنه درخت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. نتایج حاصل از اندازه گیری ها نشان می دهد که تغییرات FSP در محور طولی درخت چندان منظم نبوده واز لحاظ آماری معنی دار نیست. با وجود این بیشترین مقدارFSP مربوط به ارتفاع سوم (555cm) و درحدود 04/31 درصد و کمترین مقدار آن مربوط به ارتفاع اول (215cm) و حدود 11/27 درصد است. تغییرات نقطه اشباع الیاف در جهات مختلف درخت نیز از لحاظ آماری معنی دار نبود، اگرچه بیشترین مقدار برای جهت شرق درخت (16/31 درصد) و کمترین مقدار برای جهت غرب درخت (26/28 درصد) تعیین شد.
كلید واژه: نقطه اشباع الیاف (FSP)، روش صفحه متخلخل تحت فشار، راش ایران

توضیحات بیشتر