فایل ورد تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي Fusarium oxysporum f.sp.cumini عامل بوته ميري زيره سبز در استان خراسان با استفاده از گروه هاي سازگار رويشي

لینک دانلود

 فایل ورد تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي Fusarium oxysporum f.sp.cumini عامل بوته ميري زيره سبز در استان خراسان با استفاده از گروه هاي سازگار رويشي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي Fusarium oxysporum f.sp.cumini عامل بوته ميري زيره سبز در استان خراسان با استفاده از گروه هاي سازگار رويشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي Fusarium oxysporum f.sp.cumini عامل بوته ميري زيره سبز در استان خراسان با استفاده از گروه هاي سازگار رويشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي Fusarium oxysporum f.sp.cumini عامل بوته ميري زيره سبز در استان خراسان با استفاده از گروه هاي سازگار رويشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :22

پنجاه جدایه Fusarium oxysporum (FO) از بافت های آوندی ریشه و طوقه گیاهان زیره سبز آلوده به بیماری بوته میری جمع آوری شده از مناطق عمده زیره كاری خراسان جداسازی گردید. آزمون های بیماری زایی نشان داد كه از این تعداد 48 جدایه در زیره سبز بیماری زا بودند و به عنوان Fusarium oxysporum f.sp.cumini (Foc)مشخص شدند. از جدایه های F. oxysporum روی سه محیط كشت عصاره سیب زمینی دستروز آگار، حداقل و زاپك حاوی 1.8%، 2.5% و 3% كلرات پتاسیم، 483 موتانت نیت به دست آمد. براساس نحوه رشد موتانت های نیت روی محیط كشت پایه حاوی یكی از چهار منبع ازت (نیترات سدیم، نیتریت سدیم، هیپوزانتین و تارتارات آمونیوم) كلاس فنوتیپی موتانت ها تعیین گردید. براین اساس 74.5% موتانت ها در كلاس فنوتیپی nitl، 12% دركلاس فنوتیپی nit3 و 11.5% در كلاس فنوتیپی nitM قرار گرفتند. از موتانت های نیت برای سازگاری رویشی در بین جدایه ها استفاده به عمل آمد. در بین جدایه های (Fo)، شش گروه سازگار رویشی مشخص شد كه دو گروه آنها مربوط به جدایه ای غیربیماری زا و چهار گروه بقیه مربوط به جدایه های (Foc) بودند. بزرگترین گروه شناخته شده در این بررسی 44 عضو داشت كه همگی از شهرستان فردوس جمع آوری شده بودند. سه گروه باقیمانده نیز هر كدام تك عضوی بوده كه یكی از آنها به فردوس، یكی به خواف و دیگری به بشرویه تعلق داشتند. دراین بررسی یك جدایه نیز به عنوان خود ناسازگار رویشی مشخص گردید. علی رغم تعداد اندك جدایه های غیربیماری زای مورد استفاده در این بررسی به نظر می رسد كه بین بیماری زایی و سازگاری رویشی رابطه ای وجود داشته باشد. همچنین بین گروه های سازگار رویشی و مناطق جغرافیایی محل جمع آوری جدایه ها نیز رابطه مثبتی مشاهده شد بطوری كه جدایه های یك منطقه به یك VCG تعلق داشتند.
كلید واژه: زیره سبز، فوزاریوم، VCG، موتانت نیت، هتروكاریون

توضیحات بیشتر