فایل ورد بررسي تغييرات دوام طبيعي گونه زربين منطقه نوشهر در سه ارتفاع مختلف از سطح دريا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تغييرات دوام طبيعي گونه زربين منطقه نوشهر در سه ارتفاع مختلف از سطح دريا دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تغييرات دوام طبيعي گونه زربين منطقه نوشهر در سه ارتفاع مختلف از سطح دريا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تغييرات دوام طبيعي گونه زربين منطقه نوشهر در سه ارتفاع مختلف از سطح دريا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تغييرات دوام طبيعي گونه زربين منطقه نوشهر در سه ارتفاع مختلف از سطح دريا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :14

در این تحقیق تاثیر قارچ رنگین كمان (Coriolus versicolor) در حالت طبیعی بر روی گونه زربین دست كاشت (Cupressus sempervirens) با استفاده از روش kolleschale بنابر استاندارد و مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور ازطرح فاكتوریل در قالب بلوك های كامل تصادفی استفاده شد. سه رویشگاه جغرافیایی با ارتفاع های 40، 500 و 1000 متری از سطح دریا در منطقه نوشهر انتخاب و از هر پارسل 3 اصله درخت و در مجموع 9 درخت به صورت كاملاً تصادفی نشانه گذاری و قطع شد. از هر درخت یك قطعه به طول 30/1 متر از ارتفاع 1 متری سطح زمین به بالا قطع و برای بررسی خواص مكانیكی و كاهش جرم به آزمایشگاه دانشگاه آزاد چالوس منتقل شد. پس از 14 هفته مجاورت نمونه های چوب با قارچ موردنظر (در شرایط حرارت 25درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 75 درصد) كاهش جرم، مقاومت فشاری موازی الیاف و مقاومت به سختی نمونه ها اندازه گیری، سپس با نمونه های شاهد مقایسه شد. مقایسه كاهش جرم نمونه ها نشان داد كه چوب آلات واقع در ارتفاع های 40 و 500 متر از سطح دریا در گروه چوب های كم دوام، ولی چوب آلات واقع در ارتفاع 1000 متری در دسته چوب های با دوام متوسط قرار گرفت. مقاومت به سختی نمونه ها با افزایش ارتفاع از سطح دریا افزایش یافت، به طوری كه این اختلاف در سطح 1 درصد معنی دار بود و كاهش این مقاومت نیز در نمونه های پوسیده هر پارسل نسبت به نمونه های شاهد همان پارسل در سطح 1 درصد اختلاف معنی داری داشت. مقاومت فشاری موازی الیاف بلوك های (درختان) هر پارسل تفاوت معنی داری با هم نشان ندادند، ولی این مقاومت در ارتفاع های بالاتر بیشتر بود، به طوری كه ارتفاع از سطح دریا در سطح 1 درصد روی تنش حداكثر (تنش لهیدگی) نمونه ها تأثیر معنی داری داشت.
كلید واژه: زربین، قارچ رنگین كمان، دوام طبیعی، مقاومت به سختی، کاهش جرم

توضیحات بیشتر