فایل ورد تاثير آنتاگونيست هاي باكتريايي در كنترل بلايت سنبله گندم

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آنتاگونيست هاي باكتريايي در كنترل بلايت سنبله گندم دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آنتاگونيست هاي باكتريايي در كنترل بلايت سنبله گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آنتاگونيست هاي باكتريايي در كنترل بلايت سنبله گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آنتاگونيست هاي باكتريايي در كنترل بلايت سنبله گندم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :25

بلایت سنبل گندم ناشی از گونه های مختلف Fusarium از بیماری های مهم این محصول در استان های شمالی ایران می باشد. در این تحقیق كارایی باكتری های آنتاگونیست و برخی قارچكش ها در كنترل این بیماری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از 80 نمونه سنبله آلوده جهت جداسازی بیمارگر و 290 نمونه كامل گندم جمع آوری شده از مناطق مختلف مازندران برای بازیافت باكتری های اپی فیت استفاده گردید. از 132 سوش باكتری جدا شده، 32 سوش دارای قابلیت بازدارندگی از رشد كلنی قارچ F. graminearum در آزمایشات درون شیشه ای بود. این سوش ها متعلق به گونه های مختلف Bacillus و Pseudomonas بوده و بر حسب مناطق جمع آوری شده (قراخیل، فیروزكنده، بایع كلا، دشت ناز، ساری، جویبار و نكا) به ترتیب با حروف N, J, S, D, B, F, G كد گذاری شدند. از بین آنها سوش های B4, S2, N5, B1 باكتری با توجه به قطر هاله بازدارندگی به عنوان سوش های برتر و جدایه Fg-4 قارچ بیمارگر، از نظر قدرت بیماری زایی بالا به عنوان جدایه مناسب انتخاب و در كلیه آزمون های گلخانه ای و مزرعه ای مورد استفاده قرار گرفتند. آنتاگونیست های مورد استفاده در آزمایشات گلخانه ای موجب كاهش آلودگی و افزایش وزن هزاردانه شدند. در آزمایشات مزرعه ای، تیمارهای محلول پاشی شده با قارچكش رورال تی- اس (یك كیلوگرم در هكتار) و مخلوط چهارسوش آنتاگونیست از نظر كنترل بیماری و افزایش محصول برتر از سایر تیمارها بودند. به استناد نتایج آزمون های فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی، دو سوش B1 و S2 متعلق به P.fluorescens biovar-1 سوش N به P. aerogiiosa و سوش B4 متعلق به B. subtilis می باشد. آنتاگونیست های مورد استفاده با اعمال مكانیسم هایی نظیر آنتی بیوز و تولید سیدروفور دركنترل بیولوژیكی قارچ بیمارگر و مالا بیماری FHB عمل نمودند.
كلید واژه: بلایت فوزاریومی سنبله گندم (FHB)، كنترل بیولوژیكی، آنتاگونیست سیدروفور و آنتی بیوز

توضیحات بیشتر