فایل ورد بررسي برخي از عوامل موثر در انتخاب مكان آشيانه سازي پرندگان جوجه آور در آب بندان دائمي زرين كلاي استان مازندران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي برخي از عوامل موثر در انتخاب مكان آشيانه سازي پرندگان جوجه آور در آب بندان دائمي زرين كلاي استان مازندران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي برخي از عوامل موثر در انتخاب مكان آشيانه سازي پرندگان جوجه آور در آب بندان دائمي زرين كلاي استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي برخي از عوامل موثر در انتخاب مكان آشيانه سازي پرندگان جوجه آور در آب بندان دائمي زرين كلاي استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي برخي از عوامل موثر در انتخاب مكان آشيانه سازي پرندگان جوجه آور در آب بندان دائمي زرين كلاي استان مازندران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : منابع طبيعي ايران

تعداد صفحات :20

این مقاله حاصل پ‍ژوهش از اردیبهشت تا شهریور 1382 است. در این تحقیق برخی عوامل مهم در انتخاب مكان آشیانه سازی 7 گونه پرنده جوجه آور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه اختلاف معنی داری در انتخاب مکان آشیانه سازی میان گونه های مورد مطالعه وجود داشت. 67 درصد جمعیت های پرستوی دریایی گونه سفیدChlidonias hybridus مناطق با عمق بیش از 170 سانتی متر و 53 درصد جمعیت های بوتیمار كوچك Ixobrychus minitus كمترین عمق را برای آشیانه سازی انتخاب كردند. بیشترین ارتفاع آشیانه از سطح آب مربوط به سسك تالابی بزرگAcrocephalus arundinaceus ، كمترین آن به پرستوی دریایی گونه سفید C.hybridus و كشیم كوچك Tachybaptus ruficollis مربوط است. 40 درصد جمعیت های پرستوی دریایی گونه سفید C.hybridus در فاصله 5/0- 25/0 متری پوشش های گیاهی آشیانه می سازندو بیشترین وابستگی را به این پوشش ها دارند، درصورتی كه جمعیت های كشیم كوچك T.ruficollis سطوح باز آب با پوشش گیاهی كم را انتخاب كرده اند. آشیانه های چنگر نوك سرخ G.chloropus، كشیم كوچك T.ruficollis و بوتیمار كوچك I.minitus در فواصل نسبتا زیاد از هم قرار دارند، درصورتی كه پرستوی دریایی گونه سفید C.hybridus و سسك تالابی بزرگ A.arundinaceus كلونی و نزدیك به هم آشیانه می سازند. بیشترین همپوشانی تیپ زیستگاهی بر اساس نمایه شونر (1970) بین بوتیمار كوچك I.minitus - چنگر نوك سرخ G.chloropusو نیز بین بوتیمار كوچك I.minitus – كشیم كوچكT.ruficollis (93/0) بوده و كمترین همپوشانی (64/0) بین سسك تالابی بزرگ A.arundinaceus و كشیم كوچك T.ruficollis وجود داشته است .
كلید واژه: فاکتورهای آشیانه سازی، پرندگان جوجه آور، آب بندان، زرین كلا و مازندران

توضیحات بیشتر