فایل ورد بررسي چند شكلي DNA درگروه هاي آناستوموزي Rhizoctonia solani در مزارع چغندرقند استان خراسان با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي چند شكلي DNA درگروه هاي آناستوموزي Rhizoctonia solani در مزارع چغندرقند استان خراسان با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي چند شكلي DNA درگروه هاي آناستوموزي Rhizoctonia solani در مزارع چغندرقند استان خراسان با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي چند شكلي DNA درگروه هاي آناستوموزي Rhizoctonia solani در مزارع چغندرقند استان خراسان با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي چند شكلي DNA درگروه هاي آناستوموزي Rhizoctonia solani در مزارع چغندرقند استان خراسان با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :51

مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریزوكتونیایی ریشه چغندرقند در اثر Rhizoctonia solani هر ساله خسارت زیادی به محصول چغندرقند در استان خراسان وارد می كند. در این تحقیق چند شكلی DNA در جدایه های بیماری زای R. solani متعلق به گروه های آناستوموزی AG2-2 و AG4 با استفاده از روش Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) بررسی گردید. به این منظور پس از استخراج DNA با استفاده از روش CTAB، واكنش های RAPD با استفاده از سری آغازگرهای UBC انجام شد. هفت آغازگر به نام های UBC228, UBC222, UBC199, UBC196, UBC82, UBC53, UBC6 چند شكلی بالایی بین جدایه های قارچ نشان دادند. به طوری كه از كل 105 باند DNA ایجاد شده 78 باند (حدود 75% باندها) چند شكل بودند. با كمك نرم افزارMW Photocapt الگوی باندهای DNA جدایه ها با هر یك از آغازگرهای چندشكل مشخص و ماتریس صفر و یك براساس حضور (1) و عدم حضور (0) باند تشكیل شد. بر اساس این ماتریس صفر و یك و با كمك ضریب تشابه نئی، ماتریس فاصله ژنتیكی جدایه ها به دست آمده و دندروگرام فاصله ژنتیكی جدایه ها ترسیم شد. جدایه های متعلق به یك گروه آناستوموزی قرابت ژنتیكی بیشتری نسبت به جدایه های دیگر نشان دادند. گروه بندی جدایه ها نشان داد كه گرچه عامل اقلیمی، عامل مهمی در گروه بندی به حساب می آید ولی اهمیت آن به اندازه عامل گروه آناستوموزی نیست. عامل بیماری زایی نیز به عنوان یك عامل جانبی در گروه بندی جدایه ها موثر بوده، ولی مانند گروه آناستوموزی به عنوان یك عامل اصلی و مهم در گروه بندی به حساب نمی آید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد كه نشانگر مولكولی RAPD جهت بررسی تنوع بین جدایه های قارچ R. solani ابزار مناسبی است.
كلید واژه: چغندرقند، چند شكلی DNA، Rhizoctonia solani، RAPD

توضیحات بیشتر