فایل ورد مطالعه جمعيت هاي Phizoctonia solani AG-1-IA جدا شده از برنج در استان مازندران به كمك rDNA RFLP

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه جمعيت هاي Phizoctonia solani AG-1-IA جدا شده از برنج در استان مازندران به كمك rDNA RFLP دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه جمعيت هاي Phizoctonia solani AG-1-IA جدا شده از برنج در استان مازندران به كمك rDNA RFLP  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه جمعيت هاي Phizoctonia solani AG-1-IA جدا شده از برنج در استان مازندران به كمك rDNA RFLP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه جمعيت هاي Phizoctonia solani AG-1-IA جدا شده از برنج در استان مازندران به كمك rDNA RFLP :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :21

به منظور ارزیابی چند شكلی نواحی حد فاصل ژن های 28s و 18s در ژنوم قارچ عامل سوختگی غلاف برنج، 54 جدایه Phizoctonia solani AG-1-IA جدا شده از نواحی مختلف استان مازندران مورد ارزیابی قرار گرفتند. از جدایه ها DNA10-100 ng/ml استخراج و از آنها به عنوان الگو در واكنش های PCR استفاده شد. نواحی هدف توسط جفت آغازگرهای ITS 5, ITS 4 در 25 چرخه گرمایی در PCR تكثیر شدند. ارزیابی محصولات PCR به كمك ژل اكریل آمید 8% جدایه ها را به دو گروه عمده تقسیم كرد. در گروه اول (72% جدایه ها) محصول از یك قطعه 700 جفت بازی و در گروه دوم (28% جدایه ها) از سه قطعه با بزرگی 700، 850 و 950 جفت بازی تشكیل شده بود. آنزیم های برشگر EcoRI, TaqI, XhoII, HaeIII دارای محل برش و HindIIIو XhoI, BamHI فاقد محل تشخیص و برش در محصولات PCR هر دو گروه بودند. هضم آنزیمی محصولات PCR با آنزیم های برشگر فوق جدایه های Phizoctonia solani AG-1-IA موجود در هر یك از گروه ها را یكسان منعكس كرد. براساس ارزیابی های نشانگر rDNA RFLP جمعیت قارچ عامل سوختگی غلاف برنج شامل دو زیر جمعیت با فراوانی 28% و 72% در مازندران است.
كلید واژه: برنج، سوختگي غلاف،

توضیحات بیشتر