فایل ورد تعيين تنوع ژنتيكي جدايه هاي Phizoctonia solani از چغندرقند با استفاده از RAPD-PCR و آناليز ITS-rDNA

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين تنوع ژنتيكي جدايه هاي Phizoctonia solani از چغندرقند با استفاده از RAPD-PCR و آناليز ITS-rDNA دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين تنوع ژنتيكي جدايه هاي Phizoctonia solani از چغندرقند با استفاده از RAPD-PCR و آناليز ITS-rDNA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين تنوع ژنتيكي جدايه هاي Phizoctonia solani از چغندرقند با استفاده از RAPD-PCR و آناليز ITS-rDNA،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين تنوع ژنتيكي جدايه هاي Phizoctonia solani از چغندرقند با استفاده از RAPD-PCR و آناليز ITS-rDNA :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :26

تنوع ژنتیكی جدایه های ایرانی Phizoctonia solani جدا شده از قسمت های پوسیده ریشه چغندرقند، به وسیله RAPD-PCR و آنالیز ITS-rDNA مورد بررسی قرار گرفت. از 14 آغازگر تصادفی مورد استفاده در واكنش های RAPD-PCR، 12 آغازگر چند شكلی خوبی بین جدایه های مورد بررسی نشان دادند. گروه بندی خوشه ای جدایه ها، با استفاده از روش simple matching (نرم افزار 11.5 SPSS version) جدایه های متعلق به گروه های آناستوموزی مختلف را در سطح تشابه 85% از یكدیگر تفكیك نمود. رابطه مشخصی بین تنوع ژنتیكی براساس RAPD-PCR با بیماری زایی، منطقه جغرافیایی و منبع بیمارگر (بافت میزبان) یافت نشد. در تكثیر نواحی فاصله ساز داخلی بین ژن های ریبوزومی با استفاده از آغازگرهای ITS4 و ITS5 یك قطعه DNA به اندازه 680 تا 750 جفت باز ردیابی شد. قطعه مذكور با آنزیم های برشی Pst1, EcoR1 و Tru91 جدایه های متعلق به گروه های آناستوموزی مختلف را از یكدیگر تمیز داد. به نظر می رسد به كمك RAPD-PCR و یا آنالیز ITS-rDNA بتوان گروه های مختلف آناستوموزی ریزوكتونیا را تشخیص داد.
كلید واژه: تنوع ژنتیكی، چغندر قندITS-rDNA, RAPD-PCR ، Phizoctonia solani

توضیحات بیشتر