فایل ورد واكنش ارقام پسته به جدايه هاي Verticillium dahliae عامل پژمردگي آوندي

لینک دانلود

 فایل ورد واكنش ارقام پسته به جدايه هاي Verticillium dahliae عامل پژمردگي آوندي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكنش ارقام پسته به جدايه هاي Verticillium dahliae عامل پژمردگي آوندي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكنش ارقام پسته به جدايه هاي Verticillium dahliae عامل پژمردگي آوندي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكنش ارقام پسته به جدايه هاي Verticillium dahliae عامل پژمردگي آوندي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :26

هفتاد جدایه Verticillium dahliae از درختان پسته دارای علایم پژمردگی ورتیسلیومی از استان كرمان جدا شده و شناسایی شدند. بذور ده رقم پسته تجاری از گونه Pistacia vera شامل قزوینی، بادامی ریز زرند، بادامی راور، اكبری، سرخس، اوحدی، سبز پسته نوق، احمد آقایی، خنجری دامغان و كله قوچی و درگلخانه و در خاك بكر كشت گردید. به منظور تهیه میكرواسكلروت قارچ، جدایه های V.dahliae بدست آمده از پسته به روش كشت در محیط مایع تولید و جهت مایه زنی دانهال های شش ماهه ارقام، به میزان 50 میكرواسكلروت در هر گرم خاك، استفاده شد. علایم پژمردگی ورتیسیلیومی در همه ارقام تجاری پسته در طی 67 تا 95 روز پس از مایه زنی ظاهر گردید. در بررسی واكنش ارقام به V.dahliae، سه گروه متمایز تشخیص داده شد. ارقام اوحدی، بادامی راور و بادامی ریززرند كه دارای پایین ترین و ارقام سبز پسته نوق، خنجری دامغان و احمد آقایی كه دارای بالاترین شاخص شدت بیماری زایی، شاخص قهوه ای شدن، درصد كاهش طول گیاه، درصد كلونیزاسیون ساقه و مرگ بودند. به ترتیب به صورت گروه متحمل و بسیار حساس ارزیابی شدند. در مقابل، ارقام سرخس، اكبری و كله قوچی كه از نظر آماری در حد واسط دو گروه قبل بودند به صورت حساس در نظر گرفته شدند. علاوه بر این بررسی همكنش بین جدایه های V.dahliae (با پاتوتیپ های متفاوت) و ارقام پسته كه با سوسپانسیون اسپور به غلظت 107 كنیدیوم در هر میلی لیتر از هر یك از جدایه ها مایه زنی شده بود، نشان داد كه شاخص شدت بیماری زایی و درصد كلونیزاسیون جدایه های برگریز از جدایه های غیربرگریز بیشتر است. بنابراین جدایه ها درجه متفاوتی از بیماری زایی را بر روی ارقام ایجاد نمودند.
كلید واژه: پسته، Verticillium dahliae، پژمردگی ورتیسلیومی، میكرواسكلروت، كرمان

توضیحات بیشتر