فایل ورد مطالعه خصوصيات فنوتيپي و بيماري زايي پكتوباكتريوم هاي مولد پوسيدگي نرم در استان خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه خصوصيات فنوتيپي و بيماري زايي پكتوباكتريوم هاي مولد پوسيدگي نرم در استان خوزستان دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه خصوصيات فنوتيپي و بيماري زايي پكتوباكتريوم هاي مولد پوسيدگي نرم در استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه خصوصيات فنوتيپي و بيماري زايي پكتوباكتريوم هاي مولد پوسيدگي نرم در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه خصوصيات فنوتيپي و بيماري زايي پكتوباكتريوم هاي مولد پوسيدگي نرم در استان خوزستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :30

در طی سال های 1380 و 1381 تعداد 63 جدایه باكتری از غده و ساقه های آلوده سیب زمینی، ریشه های آلوده هویج و برگ های آلوده كاهو و كلم كه علایم ساق سیاه و پوسیدگی نرم را داشتند، از مناطق مختلف استان خوزستان، جداسازی گردید. كلیه جدایه های میله ای شكل، متحرك با تاژك های محیطی، گرم منفی، بی هوازی اختیاری، اكسیداز منفی، كاتالاز مثبت، قادر به لهانیدن ورقه های سیب زمینی و از نظر واكنش فوق حساسیت روی توتون، منفی بودند. هم چنین از گلوكز، گلیسرول، آرابینوز، لاكتوز، مالتوز، رایبوز، مانیتول، مانوز، زایلوز و فروكتوز توسط اكثریت جدایه ها، اسید تولید كردند. این جدایه ها، قادر به احیا نیترات، تولید H2S از سیستئین و تولید استوئین بودند، ولی اوره آز تولید نكردند و به عنوان جنس Pectobacterium تشخیص داده شدند.بر پایه آنالیز عددی خصوصیات فنوتیپی، جدایه ها در چهارگروه قرار گرفتند. جدایه های گروه اول، دوم و چهارم براساس خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیكی افتراقی به P. chryscmthemi و جدایه های گروه سوم به P. carotovorum subsp. carotovorum شباهت داشتند.نقوش الكتروفورزی بیانگر تنوع و تفاوت قابل ملاحظه ای در بین آن ها بود. براساس درصد تشابه نقوش الكتروفورزی، نیز جدایه های نماینده در سه گروه قرار گرفتند كه نتایج حاصل مشابه نتایج به دست آمده براساس خصوصیات فنوتیپی بود.
كلید واژه: Pectobacterium carotovorum subsp.caratovorum، پوسیدگی نرم، Pectobacterium chrysanthemi

توضیحات بیشتر