فایل ورد پايداري و تعيين دامنه ميزباني Mycosphaerella graminicola عامل سپتوزيوزبرگي گندم

لینک دانلود

 فایل ورد پايداري و تعيين دامنه ميزباني Mycosphaerella graminicola عامل سپتوزيوزبرگي گندم دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پايداري و تعيين دامنه ميزباني Mycosphaerella graminicola عامل سپتوزيوزبرگي گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پايداري و تعيين دامنه ميزباني Mycosphaerella graminicola عامل سپتوزيوزبرگي گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پايداري و تعيين دامنه ميزباني Mycosphaerella graminicola عامل سپتوزيوزبرگي گندم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :24

پایداری Mycosphaerella graminicola عامل سپتوریوز گندم در شرایط طبیعی و در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. برگ های آلوده گندم حاوی پیكنیدیوم عامل بیماری در اعماق مختلف خاك (0-10-20-30 و 40 سانتی متری) در مزرعه قرار داده شدند. پیكنیدیوسپورها در سطح خاك قدرت جوانه زنی خود را بعد از گذشت 8 ماه كاملا از دست دادند ولی در اعماق مختلف خاك با كلونیزه شدن برگ ها توسط قارچ های پوده زی پیكنیدیوم ها در كمتر از دو ماه از بین رفتند. در دمای 4-5°C در شرایط كنترل شده آزمایشگاه بعد از 25 ماه قدرت جوانه زنی اسپورهای قارچ به 18 تا 20 درصد رسید. جهت تشكیل فرم جنسی در شرایط طبیعی، بوته های گندم آلوده به سپتوریوز بعد از برداشت در هوای آزاد قرار داده شد. مشخصات مورفولوژیكی فرم جنسی تولید شده با مشخصات Mycosphaerella graminicola گزارش شده توسط محققین دیگر مطابقت داشت ولی به علت عدم تنش آسكوسپورها اثبات بیماری زایی میسر نگردید. تلاش برای تشكیل فرم جنسی در شرایط آزمایشگاهی موفقیت آمیز نبود. از بذرهای جمع آوری شده مزارع گندم آلوده به سپتوریوز، قارچ عامل بیماری به ندرت جداسازی گردید. جهت تعیین دامنه میزبانی و نقش علف های هرز در پایداری عامل سپتوریوز گندم، در شرایط گلخانه گیاهانی چون Setaria viridis, Secale cereale, Poa annua, Phalaris minor, Lolium rigidum, H. spantaneum, Hordeum murinum, Digitaria lunguinalis, Bromus sterlis, Agropyron repens, Aegilopes crassa, A. ludviciana, Avena fatua جو زراعی رقم ریحانه و ذرت رقم Sc704 كه تعدادی از آنها علف های هرز گرامینه مزارع گندم می باشند با جدایه های سپتوریوز گندم (107 اسپور در میلی لیتر) مایه زنی گردیدند. چهل روز بعد از مایه زنی، در برگ های خشك و پیر دو گیاه S.cereale , L. rigidum پیكنیدیوم های قهوه ای و ریز مشاهده گردید كه روی گیاه گندم بیماری زا بودند و L.rigidum به عنوان میزبان جدید برای ایران گزارش می گردد. در شرایط مزرعه بر روی هیچ یك از علف های هرز بررسی شده علایم سپتوریوز مشاهده نگردید.
كلید واژه: Septoria tritici، گندم، دامنه میزبانی، پایداری

توضیحات بیشتر