فایل ورد رده بندي گونه Puccinia recondite s.lat عامل رنگ قهوه اي گندميان در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد رده بندي گونه Puccinia recondite s.lat عامل رنگ قهوه اي گندميان در ايران دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رده بندي گونه Puccinia recondite s.lat عامل رنگ قهوه اي گندميان در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رده بندي گونه Puccinia recondite s.lat عامل رنگ قهوه اي گندميان در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رده بندي گونه Puccinia recondite s.lat عامل رنگ قهوه اي گندميان در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :36

با تكیه بر شواهد مرفولوژیكی و مولكولی حاصل از تجزیه و تحلیل توالی DNA نواحی ITS و ژن 5.8S، نمونه های بررسی شده از Puccinia recondita s. lat عامل زنگ قهوه ای گندمیان در ایران به چهار تاكسون مجزا یعنی P.recondita s. str رویElymus hispidus و Secale segetale با مرحله اسیومی روی P. bromina, Boraginaceae روی Bromus spp. با مرحله اسیومی ناشناخته، P. persistens subsp. Triticina روی گندم (عامل زنگ قهوه ای گندم) و Aegilops tauschii وP.persistens subsp. Triticina روی Elymus spp. با مرحله اسیومی روی Ranunculaceae تقسیم گردیدند. براساس نتایج این بررسی در نظر گرفتن عامل زنگ قهوه ای گندم به عنوان گونه مجزای P.tricina و یا قرار دادن آن در گونه مركب P. recondita s. ampl تایید نگردید. این تحقیق مشخص نمود عامل زنگ قهوه ای گندم جزیی از گونه P. persistens بوده و تحت نام P. persistens subsp.triticina قرار داده شد. میزبان های جدید برای زنگ های شناسایی شده معرفی گردید. همچنین براساس مقایسه توالی های نواحی ITS و ژن 5.8S مراحل اسیومی گونه های مختلف زنگ های گندمیان شناسایی گردیدند.
كلید واژه: زنگ قهوه اي، گندميان، رده بندي،

توضیحات بیشتر