فایل ورد ميزان برخورداري بيماران روانپزشكي از خدمات بستري در اورژانس هاي روانپزشكي

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان برخورداري بيماران روانپزشكي از خدمات بستري در اورژانس هاي روانپزشكي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان برخورداري بيماران روانپزشكي از خدمات بستري در اورژانس هاي روانپزشكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان برخورداري بيماران روانپزشكي از خدمات بستري در اورژانس هاي روانپزشكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان برخورداري بيماران روانپزشكي از خدمات بستري در اورژانس هاي روانپزشكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :12

هدف: بررسی میزان برخورداری بیماران روانپزشكی مراجعه كننده به اورژانس روانپزشکی بیمارستان های امام حسین (ع) و طالقانی شهر تهران که با وجود نیاز به بستری، بستری نمی شوند و نقش کمبود تخت در آن و خطر خودکشی در این افراد در صورت عدم بستری هدف های این پژوهش است. روش: در این پژوهش توصیفی - مقطعی که از مهر تا بهمن 1383 در این دو بیمارستان انجام شد، دستیاران روانپزشکی کشیک اورژانس با همه بیمارانی که طی 24 ساعت کاری به اورژانس روانپزشکی مراجعه نموده بودند، مصاحبه كردند و داده ها در پرسش نامه ثبت گردید. یافته ها: 426 مورد مراجعه به اورژانس روانپزشکی (347 مورد در بیمارستان امام حسین (ع) و 79 مورد در بیمارستان طالقانی) بررسی گردیدند. میانگین سنی مراجعان 32.8 سال بود. %50.2 مرد و %49.8 زن بودند. %77.9 مراجعان نیاز به بستری داشتند که از این موارد، %44.6 بستری نشدند و %39.1 از موارد بستری نشده خطر خودکشی متوسط یا بالاتر داشتند. علت عدم بستری در %93.2 موارد عدم وجود تخت خالی بود. مراجعان دارای تشخیص اختلال سایکوتیک و خلقی، با مدت بیشتر بیماری، خطر خودکشی بیشتر و سابقه اقدام به خودکشی، با وجود نیاز بیشتر به بستری، تفاوت معنی داری از نظر احتمال بستری نداشتند. از سوی دیگر افراد سوء مصرف كننده مواد و افراد با فاصله کمتر از آخرین اقدام به خودکشی، با وجود نیاز بیشتر به بستری، به طور معنی داری کمتر بستری شدند (p<0.001) و افرادی که به علت خطر صدمه به خود، دیگران یا هر دو مورد نیاز به بستری داشتند، به طور معنی داری کمتر از سایر موارد بستری گردیدند (p<0.01). در رگرسیون لجستیك تنها دو عامل جنسیت زن و تحصیلات با odds ratio به ترتیب 2.63 و 0.93 و سطح معنی داری به ترتیب 0.001 و 0.05، بر احتمال بستری شدن در صورت نیاز به بستری موثر بودند. نتیجه گیری: به نظر می رسد با کمبود جدی تخت کافی برای بستری موارد نیازمند بستری روبه رو هستیم و شدت نیاز بیمار به بستری، تعیین کننده احتمال بستری او نیست.
كلید واژه: تخت، روانپزشکی، بستری، تهران

توضیحات بیشتر