فایل ورد کارکردهاي عصب - روانشناختي در اقدام کنندگان به خودکشي مبتلا به اختلال افسردگي اساسي

لینک دانلود

 فایل ورد کارکردهاي عصب - روانشناختي در اقدام کنندگان به خودکشي مبتلا به اختلال افسردگي اساسي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کارکردهاي عصب - روانشناختي در اقدام کنندگان به خودکشي مبتلا به اختلال افسردگي اساسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کارکردهاي عصب - روانشناختي در اقدام کنندگان به خودکشي مبتلا به اختلال افسردگي اساسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کارکردهاي عصب - روانشناختي در اقدام کنندگان به خودکشي مبتلا به اختلال افسردگي اساسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :9

هدف: كاستی های عصب - روانشناختی اختلال افسردگی اساسی ممكن است با خطر اقدام به خودكشی در بیماران مبتلا به این اختلال ارتباط داشته باشند. در این بررسی، كاركرد های عصب - روانشناختی بیماران افسرده اساسی دارای سابقه دست كم یك اقدام به خودكشی و بیماران افسرده اساسی بدون سابقه اقدام به خودكشی و افراد سالم مقایسه شده است.روش: در یك بررسی پس رویدادی یا علی - مقایسه ای پانزده بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی، پانزده بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی غیرسایكوتیك بدون سابقه اقدام به خودكشی و پانزده آزمودنی بهنجار از نظر كاركرد عصب - روانشناختی مقایسه شدند. آزمودنی ها به شیوه در دسترس انتخاب شدند. گروه ‏ها از لحاظ متغیرهای سن، جنس و تحصیلات همتا شدند. به كمك آزمون های دسته بندی كارت های ویسكانسین (WCST)، رنگ - لغت استروپ (SC-WT)، مقیاس حافظه و كسلر تجدید نظر شده (WMS-R) و پرسش نامه افسردگی بك (BDI)، چهار حوزه كاركرد اجرایی، توجه انتخابی، حافظه دیداری و حافظه كلامی سنجیده شدند. داده ها به كمك آزمون های آماری تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون تعقیبی توكی و روش تحلیل كوواریانس تحلیل شدند.یافته ها: بیماران افسرده اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی به طور معنی داری بدتر از دو گروه دیگر در آزمون های دسته بندی ویسكانسین (p<0.001) و رنگ - لغت استروپ (p<0.001) بودند.نتیجه گیری: نارسایی های كاركردی بیماران افسرده اساسی غیرسایكوتیك دارای سابقه اقدام به خودكشی در كاركرد اجرایی و توجه انتخابی بیش از آن چیزی است كه در اختلال افسردگی اساسی بدون سابقه اقدام به خودكشی دیده شده است. این كاستی های عصب - روانشناختی در اختلال افسردگی اساسی ممكن است یك عامل خطر برای اقدام به خودكشی باشد.
كلید واژه: افسردگی، خودکشی، کارکردهای عصب - روانشناختی

توضیحات بیشتر