فایل ورد تاثير رژيم هاي غذايي حاوي عسل، قند و پروتيين بر طول عمر زنبور پارازيتوئيد (Trichogramma brassucae (Hym: trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم ميزبان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير رژيم هاي غذايي حاوي عسل، قند و پروتيين بر طول عمر زنبور پارازيتوئيد (Trichogramma brassucae (Hym: trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم ميزبان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير رژيم هاي غذايي حاوي عسل، قند و پروتيين بر طول عمر زنبور پارازيتوئيد (Trichogramma brassucae (Hym: trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم ميزبان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير رژيم هاي غذايي حاوي عسل، قند و پروتيين بر طول عمر زنبور پارازيتوئيد (Trichogramma brassucae (Hym: trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم ميزبان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير رژيم هاي غذايي حاوي عسل، قند و پروتيين بر طول عمر زنبور پارازيتوئيد (Trichogramma brassucae (Hym: trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم ميزبان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات :16

زنبورهای پارازیتوئید تریكوگراما به عنوان عامل مهم كنترل بیولوژیك به حساب می آیند. دراین پژوهش تاثیر تغذیه از رژیم غذایی حاوی قند و پروتئین بر طول عمر زنبور Bezd. Trichogramma brassucae مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح كاملا تصادفی در ده تیمار با پنج تكرار انجام شد. تیمارها شامل عسل، عسل و تخم بید غلات، عسل و مخمر، عسل و مخمر و تخم بید غلات، ساكارز، ساكارز و تخم بید غلات، ساكارز و مخمر، ساكارز و مخمر و تخم بید غلات، تخم بید غلات به تنهایی و شاهد (بدون غذا) بود. آزمایش در دمای 25 ± 2 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 60 ± 5 درصد ودوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریكی انجام گردید. نتایج نشان داد كه تغذیه نقش بسیار موثری بر افزایش طول عمر زنبورهای پارازیتوئید دارد و همچنین بین رژیم های غذایی مختلف نیز اختلاف معنی داری درسطح یك درصد مشاهده شد، به طوری كه عسل با بهترین تاثیر، موجب گردید طول عمر پارازیتوئید به 8 روز افزایش یابد ولی مخمر در افزایش طول عمر تاثیری نداشت. همچنین طول عمر پارازیتوئید در تیمار عسل و پروتئین و نیز ساكارز و پروتئین 6.6 و 5.2 روز بود كه با حضور تخم میزبان در این تیمارها به ترتیب به 4.4 و 3 روز كاهش یافت. بنابراین نوع رژیم غذایی می تواند نقش بسیار موثری در افزایش طول عمر زنبور پارازیتوئید داشته باشد.
كلید واژه: طول عمر، Trichogramma brassucae، رژیم غذایی

توضیحات بیشتر