فایل ورد تعيين شاخص هاي تغذيه اي لاروهاي شب پره برگ خوار فرفيون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روي گونه هاي مختلف علف هرز فرفيون

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين شاخص هاي تغذيه اي لاروهاي شب پره برگ خوار فرفيون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روي گونه هاي مختلف علف هرز فرفيون دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين شاخص هاي تغذيه اي لاروهاي شب پره برگ خوار فرفيون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روي گونه هاي مختلف علف هرز فرفيون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين شاخص هاي تغذيه اي لاروهاي شب پره برگ خوار فرفيون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روي گونه هاي مختلف علف هرز فرفيون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين شاخص هاي تغذيه اي لاروهاي شب پره برگ خوار فرفيون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روي گونه هاي مختلف علف هرز فرفيون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات :17

لاروهای شب پره برگ خوار فرفیون، Simyra dentinosa F.، از عوامل كنترل بیولوژیك علف های هرز فرفیون محسوب می شود. اطلاع از میزان تغذیه و میزبان مرجح لاروهای این شب پره می تواند در استفاده از آن ها در كنترل بیولوژیك فرفیون حایز اهمیت باشد. دراین تحقیق، شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره برگ خوار فرفیون روی 5 گونه فرفیون رایج در شهرستان ارومیه به اسامی Euphorbia macroclada Boiss ، E. denticulate Lam. ، E. seguieriana Neck. ، E. boissieriana Prokh و E. heteradena Jaub. & Spach در شرایط آزمایشگاهی با دمای 19 ± 1 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 65 ± 5 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریكی اندازه گیری شد. آزمایش درطول دوره لاروی شب پره در 4 گروه 8 تایی و در داخل ظروف پلاستیكی شفاف به قطر دهانه 14 و ارتفاع 19 سانتی متر انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد كه به صورت معنی داری بیشترین (7.93 گرم) و كمترین (4.98 گرم) میزان تغذیه لاروهای S.dentinosa به ترتیب مربوط به فرفیون های E. macroclada و E. heteradena می باشد. میانگین وزن فضولات دفع شده توسط لاروها روی 5 گونه فرفیون وضعیتی تقریبا مشابه با میزان تغذیه داشت. مقایسه میانگین وزن لاروهای S. dentinosa در تغذیه از 5 گونه فرفیون نشان داد كه از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین آن ها وجود ندارد اما شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده (0.187) در گونه E. heteradena به صورت معنی داری بیش از سایر گونه ها بود. نتایج كلی نشان داد كه هر 5 گونه فرفیون مورد آزمایش، میزبان لاروهای S. dentinosa بوده و از این حشره می توان برای كنترل بیولوژیك آن ها استفاده كرد.
كلید واژه: شب پره برگ خوار فرفیون، Simyra dentinosa، شاخص های تغذیه، فرفیون

توضیحات بیشتر