فایل ورد مقايسه واكنش تعدادي از ارقام و لاين هاي برگزيده ذرت نسبت به بيماري لكه برگي ذرت Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه واكنش تعدادي از ارقام و لاين هاي برگزيده ذرت نسبت به بيماري لكه برگي ذرت Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه واكنش تعدادي از ارقام و لاين هاي برگزيده ذرت نسبت به بيماري لكه برگي ذرت Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه واكنش تعدادي از ارقام و لاين هاي برگزيده ذرت نسبت به بيماري لكه برگي ذرت Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه واكنش تعدادي از ارقام و لاين هاي برگزيده ذرت نسبت به بيماري لكه برگي ذرت Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

به منظور تعیین واكنش تعدادی از ارقام و لاین های برگزیده ذرت نسبت به بیماری لكه برگی، هفده لاین و رقم ذرت در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با دو تكرار در سال 1378 و چهار تكرار در سال 1379 در ایستگاه قراخیل ساری در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی تك تك بوته ها در دو مرحله 4-3 برگی با سوسپانسیون اسپور قارچ عامل بیماری (Bipolaris maydis) به غلظت Spore/ml 4 10 × 3 با سرنگ به میزان 2- 1 میلی لیتر و یك بار نیز در مرحله 8-6 برگی با رها كردن دانه های سورگوم آغشته به قارچ عامل بیماری به میزان 15-10 دانه آلوده در قیف هر بوته با وسیله بازوكا (Bazooka) مایه زنی شدند. ارزیابی ارقام مختلف در دو مرحله گرده افشانی و دو هفته بعد از آن به عنوان شاخص شدت بیماری (0-100) و هم چنین با استفاده از سیستم امتیاز دهی 0-5 تعیین شد. نتایج حاصل نشان داد كه اختلاف معنی داری از نظر حساسیت به بیماری بین لاین ها و هیبریدها وجود دارد و مقاومت هیبریدها از لاین ها بیشتر است. لاین K 3547/212 مقاوم ترین و لاینK 3653/111 حساس ترین لاین ها نسبت به بیماری بودند. در بین ارقام نیز K3547/212 x MO 17 و K SC 604 جزء ارقام مقاوم بودند. سه لاین تجاری K 18, MO17 و K 19 جزء لاین های نیمه مقاوم و لاین B 73 جزء لاین های حساس به بیماری شناسائی شدند.
كلید واژه: ذرت، بیماری لكه برگی،Bipolaris maydis ، مقاومت

توضیحات بیشتر