فایل ورد اثر محروميت از پدر بر اختلال هاي رفتاري کودکان دبستاني

لینک دانلود

 فایل ورد اثر محروميت از پدر بر اختلال هاي رفتاري کودکان دبستاني دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر محروميت از پدر بر اختلال هاي رفتاري کودکان دبستاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر محروميت از پدر بر اختلال هاي رفتاري کودکان دبستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر محروميت از پدر بر اختلال هاي رفتاري کودکان دبستاني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :8

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختلال های رفتاری در میان کودکان محروم از پدر و کودکان عادی انجام شده است.روش: روش پژوهش پس رویدادی است. در این پژوهش 118 نفر از دانش آموزان به شیوه تصادفی ساده از میان کلیه دانش آموزان دبستانی شهرستان فسا انتخاب و به پرسش نامه اختلال های رفتاری راتر با دو فرم والد و آموزگار پاسخ دادند. 60 کودک (31 دختر و 29 پسر) محروم از پدر و 58 کودک (27 دختر و 31 پسر) عادی بودند. تحلیل داده ها به روش تحلیل واریانس، آزمون شفه، آزمون t و خی دو انجام شد.یافته ها: بین دو گروه کودکان عادی و محروم از پدر از نظر شیوع اختلال های رفتاری تفاوت معنی دار وجود داشت (p<0.01) و كودكان محروم از پدر نسبت به كودكان عادی از اختلال های رفتاری بیشتری رنج می بردند. به بیان دیگر آزمودنی های دختر محروم از پدر در اختلال رفتار ضد اجتماعی (p<0.01) و ناسازگاری اجتماعی (p<0.01) با پسران محروم از پدر تفاوت معنی داری داشتند، در حالی که در دیگر متغیرها (افسردگی - اضطراب، بیش فعالی و پرخاشگری) تفاوت معنی دار نبود.نتیجه گیری: كودكان محروم از پدر مستعد ابتلا به انواع اختلال های رفتاری هستند.
كلید واژه: کودکان، محرومیت از پدر، اختلال های رفتاری، پرسش نامه راتر

توضیحات بیشتر