فایل ورد ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه روستايي شهرستان سنندج

لینک دانلود

 فایل ورد ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه روستايي شهرستان سنندج دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه روستايي شهرستان سنندج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه روستايي شهرستان سنندج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه روستايي شهرستان سنندج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :9

هدف: این پژوهش با هدف فایل ورد ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه روستايي شهرستان سنندج انجام شده است.روش: در این پژوهش توصیفی - مقطعی اطلاعات مربوط به330 نفر از جمعیت روستایی، 60 نفر از بهورزان، 33 خانه بهداشت، 11 مركز روستایی و 63 بیمار روانی با خانواده هایشان كه به روش نمونه گیری تصادفی در سال 1382 انتخاب شده بودند، بررسی شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های بیماریابی افراد جامعه روستایی، بررسی آگاهی و نگرش افراد جامعه، آگاهی و نگرش بهورزان، بررسی برنامه بهداشت روان در مراكز بهداشتی - درمانی روستایی، بررسی وضعیت بیماران شدید روانی و بررسی وضعیت بیماران صرعی بود. تحلیل داده ها به كمك روش های آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو انجام شده است.یافته ها: این پژوهش نشان داد كه آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به بیماری های روانی خوب اما بیماریابی آنها ضعیف است. پزشكان شاغل در مراكز روستایی، به عنوان مهره كلیدی این مراكز در برنامه های بهداشت روان نظارت ضعیفی دارند. بیش از 46% داروهای اساسی بهداشت روان در مراكز روستایی وجود ندارد و در طی این یك سال هیچ گونه نظارتی بر فعالیت پزشكان مراكز روستایی از سوی مشاور علمی برنامه بهداشت روان (روانپزشك) انجام نشده است.نتیجه گیری: شركت پزشكان عمومی در برنامه ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه چشم گیر نیست.
كلید واژه: ارزشیابی، ادغام، بهداشت روان، مراقبت های بهداشتی اولیه، سنندج

توضیحات بیشتر