فایل ورد بررسي ارتباط مقاومت به بيماري آتشك (Fire Blight) با صفات مختلف رويشي و زايشي در ارقام سيب (.Malus domestica Borkh)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط مقاومت به بيماري آتشك (Fire Blight) با صفات مختلف رويشي و زايشي در ارقام سيب (.Malus domestica Borkh) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط مقاومت به بيماري آتشك (Fire Blight) با صفات مختلف رويشي و زايشي در ارقام سيب (.Malus domestica Borkh)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط مقاومت به بيماري آتشك (Fire Blight) با صفات مختلف رويشي و زايشي در ارقام سيب (.Malus domestica Borkh)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط مقاومت به بيماري آتشك (Fire Blight) با صفات مختلف رويشي و زايشي در ارقام سيب (.Malus domestica Borkh) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :17

بیماری آتشك از معضلات مهم كاشت و پرورش درختان میوه دانه دار در كشور ما و در بیش از 40 كشور جهان می باشد. در بین روش های مبارزه با بیماری استفاده از ارقام مقاوم موثرترین و كم هزینه ترین روش است. در این تحقیق به منظور شناخت منابع مقاومت و انتخاب بهترین والدین جهت اصلاح ارقام مقاوم سیب (Malus domestica Borkh.) به بیماری، همبستگی صفات رویشی و زایشی با صفت مقاومت به آتشك در گروه های مختلف ارقام داخلی، خارجی و تیپ اسپور سیب بررسی شد. ارزیابی مقاومت از طریق آلودگی طبیعی و با استفاده از شاخص های شدت بیماری (Severity)، فراوانی شاخه های آتشك زده و شاخص USDA در طی دو سال طغیان بیماری (1377 و 1378) انجام و همبستگی بالایی بین سه شاخص فوق در هر سه گروه ارقام مشاهده شد. بالاترین نسبت ارقام كاملا مقاوم به ترتیب در گروه سیب های تیپ اسپور (7/66%)، داخلی (5/59%) و خارجی (6/43%) وجود داشت. همچنین میزان فراوانی ارقام كاملا مقاوم در ارقامی كه از نواحی شمال شرق كشور منشا گرفته اند تقریبا دو برابر ارقام منشا گرفته از نواحی شمال غرب بود. داده ها بیانگر عدم وجود ارتباط بین صفت زمان باز شدن جوانه های رویشی و مقاومت به بیماری بود، لیكن ارقام موجود در كلاس های حساس تر زود گلده تر از ارقام مقاوم تر بودند. در گروه ارقام داخلی بارزترین صفت وابسته به مقاومت نسبت چوبی شدن شاخساره ها بود و در ارقام خارجی و تیپ اسپور به ترتیب صفات طول میانگره و قدرت رشد درخت بیشترین همبستگی را با مقاومت به آتشك نشان دادند.
كلید واژه: سیب، ارقام، بیماری آتشك، صفات رویشی، صفات زایشی، مقاومت

توضیحات بیشتر