فایل ورد شناسايي نشانگرهاي مولكولي پيوسته با مقدار اسيد اولئيك در كلزاي بهاره (.Brassica napus L)

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي نشانگرهاي مولكولي پيوسته با مقدار اسيد اولئيك در كلزاي بهاره (.Brassica napus L) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي نشانگرهاي مولكولي پيوسته با مقدار اسيد اولئيك در كلزاي بهاره (.Brassica napus L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي نشانگرهاي مولكولي پيوسته با مقدار اسيد اولئيك در كلزاي بهاره (.Brassica napus L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي نشانگرهاي مولكولي پيوسته با مقدار اسيد اولئيك در كلزاي بهاره (.Brassica napus L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

كیفیت روغن كلزا (Brassica napus L.) به وسیله تركیب اسیدهای چرب آن تعیین می گردد. یكی از مهم ترین برنامه های به نژادی كلزا درحال حاضر افزایش تركیب اسید اولئیك می باشد كه منجر به افزایش دوام و عمر روغن می گردد. به منظور شناسایی نشانگرهای مولكولی مرتبط با مقدار اسید اولئیك در كلزا از جمعیت دابلد هاپلوئید حاصل از تلاقی لاین T099-5318-20 با لاین DH12075 ، نشانگرهای مولكولی RAPD و ISSR و روش تجزیه تفرق توده ای استفاده شد. شش نشانگر مولكولی ارتباط نزدیكی را با مقدار اسید اولئیك در كلزا نشان دادند. دو نشانگرRAPD ، UBC 2830 با اثر مثبت و UBC 5381650 با اثر منفی به ترتیب 43 و 34 درصد واریانس فنوتیپی را برای مقادیر اسید اولئیك توجیه کردند. به منظور ایجاد نشانگر SCAR ، نشانگرUBC2830 همسانه و توالی یابی شد. بر اساس اطلاعات حاصل از توالی، آغازگرهای اختصاصی طراحی شد. نشانگر SCAR ، یك قطعه اختصاصی با 399 جفت باز پیوسته با اسید اولئیك را تكثیر كرد. نشانگرهای شناسایی شده در این تحقیق و نشانگرSCAR می توانند به عنوان ابزار مناسبی جهت گزینش برای مقادیر بالای اسید اولئیك مورد استفاده قرار گیرند.
كلید واژه: كلزا، اسید اولئیك، نشانگرمولكولی، ISSR، RAPD، SCAR

توضیحات بیشتر