فایل ورد بررسي فراواني سردردهاي ميگرني در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي بستري در بيمارستان هاي منتخب تهران (1384)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فراواني سردردهاي ميگرني در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي بستري در بيمارستان هاي منتخب تهران (1384) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فراواني سردردهاي ميگرني در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي بستري در بيمارستان هاي منتخب تهران (1384)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فراواني سردردهاي ميگرني در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي بستري در بيمارستان هاي منتخب تهران (1384)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فراواني سردردهاي ميگرني در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي بستري در بيمارستان هاي منتخب تهران (1384) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: مطالعات قبلی شیوع سردردهای میگرنی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی را بالاتر از جمعیت عادی گزارش کرده اند. این مطالعه با هدف مشخص کردن فراوانی نسبی سردردهای میگرنی در بیماران بستری با تشخیص اختلال افسردگی اساسی در تعدادی از بیمارستان های روان پزشکی تهران انجام گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه اپیدمیولوژیک به صورت توصیفی بر روی 105 بیمار بستری در بیمارستان با تشخیص اختلال افسردگی اساسی در سال 1384 انجام شد. تشخیص اختلال افسردگی اساسی بر اساس معیار DSM-IV و تشخیص میگرن بر اساس معیار (International Headache Society) IHS صورت گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از یک چک لیست شامل 5 متغیر طی یک مصاحبه نیم بنیادی با بیماران مورد مطالعه صورت گرفت. سپس با استفاده از آماره های توصیفی در نرم افزار آماری SPBS تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.یافته ها: از میان 105 بیمار مورد مطالعه 62 نفر (59%) مبتلا به سردردهای میگرنی بودند. از 29 بیمار زن 16نفر (55.2%) و از 76 مرد مبتلا 46 نفر (60.5%) از سردردهای میگرنی رنج می بردند. از 2 بیمار در گروه سنی 19-0 سال هر دو نفر (100%)، از 44 بیمار در گروه سنی 39-20 سال 25 نفر (56.8%)، از 51 بیمار در گروه سنی 59-40 سال 31 نفر (60.8%) و از 8 بیمار 60 سال و بالاتر 4 نفر (50%) مبتلا به سردردهای میگرنی بودند. از 23 بیمار مجرد 10 نفر (43.5%)، از 71 بیمار متاهل 47 نفر (66.2%)، از 4 بیمار بیوه 2 نفر (50%) و از 7 بیمار مطلقه 3 نفر (42.9%) مبتلا به میگرن بودند. از 90 بیمار دیپلم و پایین تر 53 نفر (58.9%)، از 10 بیمار با مدرک فوق دیپلم 5 نفر (50%)، از 5 بیمار کارشناس 4 نفر (80%) از سردرد میگرنی رنج می بردند.نتیجه گیری: با توجه به شیوع 59% سردردهای میگرنی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بررسی این بیماران از نظر ابتلا به سردردهای میگرنی ضروری است.
كلید واژه: اختلال افسردگی اساسی، سردرد، میگرن

توضیحات بیشتر