فایل ورد شيوع اختلالات روان پزشكي در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (81-1380)

لینک دانلود

 فایل ورد شيوع اختلالات روان پزشكي در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (81-1380) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوع اختلالات روان پزشكي در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (81-1380)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوع اختلالات روان پزشكي در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (81-1380)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوع اختلالات روان پزشكي در دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (81-1380) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: بازنگری بررسی های انجام شده درخصوص وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران نشان می دهد كه میزان شیوع اختلال های روانی در میان دانشجویان در مطالعات مختلف بسیار متغیر و در نوسان بوده است. این پژوهش به منظور تعیین میزان شیوع اختلالات روان پزشكی در دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه در سال تحصیلی 81-1380 انجام گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش یك مطالعه توصیفی مقطعی است كه در طول آن 423 نفر (314 زن و 109مرد) دانشجوی سال اول كه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در دو مرحله با استفاده از نقطه برش 5 پرسشنامه خود سنجی (SRQ-24) به عنوان ابزار غربال گری (مرحله اول) و نیز قضاوت بالینی روان پزشك بر پایه ضوابطDSM-IV (مرحله دوم) مورد بررسی و ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون هایZ و X2 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد كه 28.37 درصد نمونه مورد بررسی به ترتیب واجد ملاك های تشخیصی اختلال های خلقی (9.45%)، اختلال های انطباقی (8.4%)، اختلال های اضطرابی (6.62%)، اختلال های شخصیت (3.78%)، و اختلال های مربوط به خوردن (48/%) بودند. هم چنین تفاوت معناداری بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان با برخی ویژگی های جمعیتی نمونه مورد بررسی به دست آمد.بحث: با توجه به بالا بودن میزان شیوع اختلالات روانی به ویژه اختلالات افسردگی در میان دانشجویان، ضرورت ارتقای بهداشت روانی و بهبود شرایط زندگی آنان در محیط های آموزشی بیش از پیش حایز اهمیت می باشد.
كلید واژه: غربال گری، اختلال های روانی، دانشجویان، كرمانشاه

توضیحات بیشتر