فایل ورد اثرات حشره كش هاي بوپروفزين، پيري پروكسي فن و فنپروپاترين روي پارامترهاي توليدمثلي Encarsia formosa (Hymenoptera Aphelinidae)

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات حشره كش هاي بوپروفزين، پيري پروكسي فن و فنپروپاترين روي پارامترهاي توليدمثلي Encarsia formosa (Hymenoptera Aphelinidae) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات حشره كش هاي بوپروفزين، پيري پروكسي فن و فنپروپاترين روي پارامترهاي توليدمثلي Encarsia formosa (Hymenoptera Aphelinidae)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات حشره كش هاي بوپروفزين، پيري پروكسي فن و فنپروپاترين روي پارامترهاي توليدمثلي Encarsia formosa (Hymenoptera Aphelinidae)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات حشره كش هاي بوپروفزين، پيري پروكسي فن و فنپروپاترين روي پارامترهاي توليدمثلي Encarsia formosa (Hymenoptera Aphelinidae) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات :24

كاربرد حشره كش ها همراه با زنبورGahan Encarsia formosa جهت كنترل Trialeurodes vaporariorum (Westwood) در قالب مبارزه تلفیقی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. تعدادی از تنظیم كننده های رشد حشرات (IGRs) با كنترل قابل قبولی كه روی سفیدبالك ها دارند و در صورت بی خطر بودن روی این پارازیتوئید می توانند جایگزین مناسبی برای حشره كش های متداول باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا ارزیابی دقیق تری از حشره كش های بوپروفزین و پیری پروكسی فن (تنظیم كننده رشد) در كنار فنپروپاترین (پیرتروئید) روی زنبور formosa E. انجام گیرد. بدین منظور برگ های لوبیای حامل شفیره های پارازیتوئید در محلول سمی با غلظت توصیه شده غوطه ور شدند. در آزمایش دیگر حشرات كامل formosa E. روی دیسك های برگی آغشته به حشره كش های مذكور نگهداری شدند و به این ترتیب پارامترهایی مانند طول عمر حشرات كامل، باروری و درصد تفریخ تخم با استفاده از روش سم شناسی دموگرافیك مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در شرایط دمایی 26±1 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 60±5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریكی انجام شد. براساس نتایج تحقیق، پیری پروكسی فن و فنپروپاترین به ترتیب باعث 27.5 و 67.8 درصد كاهش ظهور حشرات كامل پارازیتوئید شدند در حالی كه بوپروفزین (3.8 درصد) اثر كشندگی قابل توجه روی شفیره های زنبور نداشت. حشره كش های بوپروفزین و پیری پروكسی فن روی حشرات كامل اثر كشندگی نداشتند. در حالی كه فنپروپاترین در غلظت توصیه شده باعث 100 درصد تلفات شد. میانگین باروری و طول عمر حشرات كامل در بوپروفزین (به ترتیب 59.6±5.4 عدد و 14.5±1.0 روز) و پیری پروكسی فن (به ترتیب 62.5±4.8 عدد و 15±0.9 روز) با شاهد (به ترتیب 64.5±5.3 عدد و 15.5±0.8 روز) اختلاف معنی دار نداشت، در حالی كه در فنپروپاترین (به ترتیب 20.4±2.4 عدد و 6.6±0.6 روز) به طور قابل ملاحظه ای كاهش نشان داد. مقایسه نرخ تقریبی نشان از كاهش جزیی در سم بوپروفزین و پیری پروكسی فن نسبت به شاهد داشت. در مجموع می توان نتیجه گیری نمود كه بوپروفزین و پیری پروكسی فن برای formosa E. كم خطر بوده و احتمالا می توانند در قالب مبارزه تلفیقی جهت كنترل سفیدبالك گلخانه مورد استفاده قرار گیرند.
كلید واژه: Encarsia formosa، پارامترهای تولید مثلی، بوپروفزین، پیری پروكسی فن، فنپروپاترین

توضیحات بیشتر