فایل ورد تعيين دز ايجاد كننده ناباروري در سوسك چهار نقطه اي حبوبات(Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae به وسيله پرتو گاما و نسبت رهاسازي حشرات نابارور به يك جمعيت طبيعي

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين دز ايجاد كننده ناباروري در سوسك چهار نقطه اي حبوبات(Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae به وسيله پرتو گاما و نسبت رهاسازي حشرات نابارور به يك جمعيت طبيعي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين دز ايجاد كننده ناباروري در سوسك چهار نقطه اي حبوبات(Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae به وسيله پرتو گاما و نسبت رهاسازي حشرات نابارور به يك جمعيت طبيعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين دز ايجاد كننده ناباروري در سوسك چهار نقطه اي حبوبات(Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae به وسيله پرتو گاما و نسبت رهاسازي حشرات نابارور به يك جمعيت طبيعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين دز ايجاد كننده ناباروري در سوسك چهار نقطه اي حبوبات(Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae به وسيله پرتو گاما و نسبت رهاسازي حشرات نابارور به يك جمعيت طبيعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات :12

اثر دزهای مختلف پرتو گاما به منظور نابارورسازی سوسك چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از دزهای 0، 20، 35، 50، 60 و 70 گری در مرحله شفیرگی استفاده گردید و پس از جداسازی حشرات كامل خارج شده قبل از جفت گیری آنها را در تیمارهای جداگانه به صورت ماده طبیعی ´ نر طبیعی، ماده پرتو دیده ´ نر طبیعی، ماده طبیعی ´ نر پرتو دیده و ماده پرتو دیده ´ نر پرتو دیده تلاقی دادیم. مقایسه میانگین حشرات كامل ظاهر شده در نسل بعد نشان داد در دز 20 گری، كلیه تیمارها با هم اختلاف معنی دار دارند به جز، تیمارهای ماده طبیعی ´ نر طبیعی با ماده پرتو دیده ´ نر طبیعی. در دز 35 گری، كلیه جفت تیمارها با هم اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین میزان ناباروری در تیمار ماده پرتو دیده ´ نر پرتو دیده بود و این تیمار با تیمار ماده طبیعی ´ نرپرتو دیده تفاوت معن دار نداشت. در دز 50 گری، تیمارهایی كه در آن نر با ماده پرتو دیده وجود داشت با تیماری كه نر و ماده آن طبیعی بودند، اختلاف معنی دار وجود داشت. در دزهای 60 و 70 گری درصد تفریخ تخم ها در نسل بعد چه در مورد نرهای نابارور و چه در مورد ماده های نابارور به طرز معنی داری كاهش پیدا كرد. بنابراین دزهای 60 و 70 گری باعث ناباروری در این حشره می گردند. رهاسازی حشرات نابارور به یك جمعیت طبیعی در سه حالت رهاسازی نرهای نابارور، ماده های نابارور و نرها و ماده های نابارور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد رهاسازی ماده های نابارور نقشی در كاهش جمعیت حشره در نسل بعد ایفا نمی كند. رهاسازی نرهای نابارور و نرها و ماده های نابارور اثر یكسان نشان داد. در نتیجه با توجه به اینكه جداسازی نرها و ماده ها از یكدیگر دشوار و وقت گیر است، رهاسازی نرها و ماده های نابارور تواما و با نسبت جمعیتی 1:10:1:10 (ماده طبیعی ´ نر طبیعی ´ ماده نابارور ´ نرنابارور) بهترین نتیجه را در كاهش جمعیت حشره درنسل بعد به دنبال دارد.
كلید واژه: پرتو گاما، سوسك چهارنقطه ای حبوبات، ناباروری، نسبت رهاسازی

توضیحات بیشتر