فایل ورد بررسي ويژگي هاي زيستي تريپس پياز، (Thrips rabaci (Thys.:Thripidae، روي خيار، فلفل و بادمجان در شرايط آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ويژگي هاي زيستي تريپس پياز، (Thrips rabaci (Thys.:Thripidae، روي خيار، فلفل و بادمجان در شرايط آزمايشگاهي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ويژگي هاي زيستي تريپس پياز، (Thrips rabaci (Thys.:Thripidae، روي خيار، فلفل و بادمجان در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ويژگي هاي زيستي تريپس پياز، (Thrips rabaci (Thys.:Thripidae، روي خيار، فلفل و بادمجان در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ويژگي هاي زيستي تريپس پياز، (Thrips rabaci (Thys.:Thripidae، روي خيار، فلفل و بادمجان در شرايط آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات :24

تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman، از جمله مهم ترین آفات سبزیجات و گیاهان زینتی در تمام نقاط دنیا به شمار می رود. این آفت همچنین به عنوان ناقل ویروس های مختلف گیاهی نیز خسارت می زند. در این بررسی شاخص های رشدی و پارامترهای جدول زندگی ویژه سنی این آفت در روی سه گیاه خیار، فلفل و بادمجان در شرایط آزمایشگاهی محاسبه گردید. كلیه آزمایشات در شرایط دمای 25±1°C، رطوبت نسبی 60±10% و دوره نوری 16:8 (تاریكی و روشنایی) ساعت انجام شد. نتایج نشان می دهد كیفیت گیاه میزبان اثر معنی داری روی شاخص های رشد جمعیت تریپس می گذارد. نرخ ذاتی رشد (rm) این آفت در روی سه گیاه خیار، فلفل و بادمجان به ترتیب 0.269، 0.158 و 0.234 حشره ماده به ازای هر فرد ماده در روز بود. همچنین براساس نتایج به دست آمده نرخ محدود افزایش جمعیت (l) به ترتیب برای خیار، فلفل و بادمجان 1.344، 1.171 و 1.264 (روز/ ماده/ ماده) و طول دوره یك نسل (T) 14.879، 19.092 و 16.779 روز بود. همچنین زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت روی این سه گیاه، (DT) 2.343، 4.384 و 2.956 روز و در نهایت نرخ خالص تولید مثل (Ro) 81.581، 20.461 و 51.141 نتایج ماده به ازای هر ماده در یك نسل محاسبه شد. با توجه به اثر كاملا معنی دار گیاه میزبان روی پارامترهای زیستی تریپس پیاز، می توان از این ویژگی درجهت كنترل بهتر تریپس پیاز روی فلفل در مقایسه با خیار و بادمجان استفاده كرد.
كلید واژه: تریپس پیاز، جدول زندگی ویژه سنی، پارامترهای زیستی، گیاه میزبان

توضیحات بیشتر