فایل ورد سيتوژنتيك و تكامل كاريوتيپ در گياه درمنه معمولي، .Artemisia vulgaris L

لینک دانلود

 فایل ورد سيتوژنتيك و تكامل كاريوتيپ در گياه درمنه معمولي، .Artemisia vulgaris L دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سيتوژنتيك و تكامل كاريوتيپ در گياه درمنه معمولي، .Artemisia vulgaris L  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سيتوژنتيك و تكامل كاريوتيپ در گياه درمنه معمولي، .Artemisia vulgaris L،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سيتوژنتيك و تكامل كاريوتيپ در گياه درمنه معمولي، .Artemisia vulgaris L :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

به منظور آنالیز كاریوتیپ درمنه معمولی ( برنجاسف) L. Artemisia vulgaris ، نمونه های گیاه كامل و بذر آن ها از مناطق مختلف اكولوژیك در استان آذربایجان شرقی جمع آوری و شناسایی شدند. مریستم نوك ریشه حاصل از بذرهای جوانه دار شده در محلول اشباع آلفابرومونفتالین تیمار، در محلول لویتسكی تثبیت و با Aceto-iron-hematoxylin رنگ آمیزی شد. ده صفحه متافازی جهت آنالیز پارامترهای كاریوتیپ مورد استفاده قرار گرفت. نواربندی C گیمسا برای كروموزوم های این گونه با استفاده از روش های كلاسیك و مرسوم انجام شد . نتایج نشان داد كه گونه L. Artemisia vulgaris دارای 16 كروموزوم و دیپلوئید (2n=2x=16) می باشد. طول كروموزوم ها از 7.13 ± 0.19 میكرون (بلندترین كروموزوم) تا 4.54 ± 0.11 میكرون (كوتاه ترین كروموزوم) تغییر می كرد كه به ترتیب مربوط به كروموزوم های شماره 1 و 8 بودند. تیپ كروموزوم ها عمدتا از نوع متاسانتریك، و تنها یك كروموزوم (شماره 6) ساب تلوسانتریك بود كه اندازه نسبت بازوهای این كروموزوم برابر 32/3 بود. در كاریوگرام آن بر روی كروموزوم های شماره 3 و 4 دو جفت ماهواره به عنوان نشانگر كروموزومی وجود داشت كه اندازه آن ها به ترتیب 58/0 و 38/0 میكرون بود. در این بررسی، در یك نمونه گیاهی در تمام سلول های میتوزی در مراحل متافازی و پروفازی فرآیند امتزاج كروموزومی (Fusion) از نوع تلومریك مشاهده شد. این فرآیند از جمله مسیرهای تكامل گونه های مختلف و به وجود آمدن عدد پایه كروموزومی x=8 از عدد پایه x=9 می باشد. در برخی از نمونه ها ی گیاهی كروموزوم B مشاهده شد كه اندازه آن به طور معنی داری كوچك تر از كروموزوم های سوماتیكی بود. چندین گیاه تنها یك كروموزوم B داشتند كه معمولا تیپ آن متاسانتریك بود. در دیگر نمونه ها دو كروموزوم B كه تیپ هر دو آن ها آكروسانتریك بود مشاهده شد. نواربندی C با گیمسا در این گونه نشان داد كه توزیع هتروكروماتین بیشتر در نواحی سانترومر یا پری سانترومر كروموزوم ها واقع شده است.
كلید واژه: درمنه، .Artemisia vulgaris L ، كاریوتیپ، كروموزوم B ، فرآیند امتزاج كروموزومی

توضیحات بیشتر