فایل ورد ارزيابي مقاومت هيبريدهاي ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي ساقه

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي مقاومت هيبريدهاي ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي ساقه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مقاومت هيبريدهاي ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي ساقه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مقاومت هيبريدهاي ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي ساقه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مقاومت هيبريدهاي ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي ساقه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :17

یكی از مهم ترین بیماری ها و عوامل محدودكننده كشت و كار ذرت بیماری پوسیدگی ساقه است كه باعث خوابیدگی بوته ها شده و برداشت را با مشكل مواجه می سازد. از روش های موثر و كارآمد جهت كنترل این بیماری استفاده از هیبریدهای مقاوم به این بیماری است. به منظور تعیین مقاومت هیبریدهای ذرت نسبت به این بیماری آزمایشی در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در دو تكرار در دو منطقه كرج و ساری با 60 هیبرید انجام شد. در این بررسی مایه زنی بوته ها با استفاده از روش مایه زنی خلال دندان Drill/toothpick در اولین میانگره ساقه در مرحله ظهور گل تاجی انجام شد. در زمان رسیدن فیزیولوژیكی، ارزیابی مواد پس از قطع بوته ها از گره سوم و برش طولی ساقه، براساس تغییر رنگ بافت ساقه و متلاشی شدن مغز بافت ساقه با استفاده از سیستم امتیازدهی به عنوان شاخص شدت بیماری انجام و میزان حساسیت هر یك از مواد تعیین گردید. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها مشخص شد كه بین هیبریدهای ذرت از نظر مقاومت نسبت به این بیماری اختلاف معنی داری وجود دارد و اكثر مواد حساسیت بالایی به این بیماری داشتند. دو هیبرید K 1264/1 ´ K 1363/14-2 و K 1264/1 ´ B73 حساسیت بالایی نشان دادند و تعداد معدودی از هیبریدها مانند K 583/1-22 ´ K 3153 و KC 103/8 ´ K 3153 به این بیماری متحمل یا نیمه مقاوم بودند. در این آزمایش مشخص گردید كه هیبریدهای زودرس نسبت به هیبریدهای دیررس از حساسیت بالاتری برخوردارند.
كلید واژه: ذرت، پوسیدگی ساقه، مقاومت

توضیحات بیشتر