فایل ورد تاثير ميزان نيتروژن و زمان كاشت پداژه بر شاخص هاي رويشي و عملكرد پداژه گلايول (.Gladiolus grandiflora L) رقم اسكار

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ميزان نيتروژن و زمان كاشت پداژه بر شاخص هاي رويشي و عملكرد پداژه گلايول (.Gladiolus grandiflora L) رقم اسكار دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ميزان نيتروژن و زمان كاشت پداژه بر شاخص هاي رويشي و عملكرد پداژه گلايول (.Gladiolus grandiflora L) رقم اسكار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ميزان نيتروژن و زمان كاشت پداژه بر شاخص هاي رويشي و عملكرد پداژه گلايول (.Gladiolus grandiflora L) رقم اسكار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ميزان نيتروژن و زمان كاشت پداژه بر شاخص هاي رويشي و عملكرد پداژه گلايول (.Gladiolus grandiflora L) رقم اسكار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی اثر نیتروژن و زمان كاشت پداژه بر شاخص های رویشی و عملكرد پداژه گلایل رقم اسكار(Gladiolus grandiflora cv. Oscar) ، آزمایشی در سال زراعی 83-1382 در مزرعه پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار اجرا گردید. سه سطح نیتروژن 10، 20 و 30 گرم در مترمربع به صورت كود اوره به عنوان فاكتور اول و سه زمان كاشت (24 اردیبهشت، 3 خرداد و 14 خرداد) به عنوان فاكتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد كه بوته های حاصل از زمان كاشت اول دارای بلندترین گیاهان و حداكثر عملكرد پداژه (درصد وزن خشك، میانگین وزن تر و قطر پداژه و تعداد پداژك) بودند. بیشترین وزن تازه گل ها در شاخه های گل حاصل از زمان كاشت دوم مشاهده گردید. عامل زمان كاشت بر شاخص های تعداد برگ و درصد عناصر پتاسیم، كلسیم و نیتروژن در ماده خشك پداژه تاثیر معنی داری نداشت. در بین سطوح نیتروژن، مقدار 20 گرم در مترمربع باعث افزایش میانگین تعداد برگ، وزن تازه گل ها و عملكرد پداژه (میانگین وزن تر و قطر پداژه و تعداد پداژك) گردید. ولی نیتروژن بر ارتفاع گیاه، درصد وزن خشك پداژه، میانگین قطر پداژه و درصد عناصر پتاسیم، كلسیم و نیتروژن در ماده خشك پداژه بی تاثیر بود.
كلید واژه: گلایول رقم اسكار، زمان كاشت، نیتروژن، شاخص های رویشی، عملكرد پداژه

توضیحات بیشتر